Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Diakon/diakonimedarbeider i inntil 100% stilling

Diakon/diakonimedarbeider i inntil 100% stilling

Søknadsfrist 4.7.2017
2017-06-08

Diakon/diakonimedarbeider i inntil 100% stilling


Da vår diakonmedarbeider går av er det ledig 100% stilling som diakon i Meløy kirkelige fellesråd, med tjeneste i Halsa, Glomfjord og Fore og Meløy menigheter. I soknene bor det til sammen ca 6 500 innbyggere. Stillingen er organisert i henhold til Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner. Staben består, foruten diakonen, av to prester, en kateket,  en kirkemusikere, fire kirketjenere, sekretær og kirkeverge.

 

Det er ønskelig at diakon leder/deltar i følgende arbeider

 • Lede det diakonale arbeidet i samarbeid med menighetsråd, diakoniutvalg og menighetens ansatte.
 • Arbeide blant barn, unge og konfirmanter. Delta på konfirmantleirer
 • Besøkstjeneste, sorgarbeid og samtalegrupper
 • Arbeidsoppgaver i henhold til vedtatt diakoniplan
 • Dyktiggjøring av frivillige medarbeidere


Kvalifikasjonskrav:

 • Utdannelse fastlagt av kirkerådet i henhold til tjenesteordning for diakoner fastsatt av kirkemøtet
 • Medlem av Den norske kirke
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt betydelig vekt.
 • Personer som ikke fyller utdanningskravene eller har annen relevant utdanning og arbeidserfaring kan også bli vurdert
 • Fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Ha førerkort og disponere bil

Egenskaper:

 • Målbevisst med gode gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og i team
 • Evne til å rekruttere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Er kontaktskapende og har gode sosiale egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjøring etter nærmere avtale
 • Ansettelse ellers skjer på de vilkår som framgår av lover, reglementer og tariffavtaler

Søknadsfrist 04.07.2017
Kontaktinformasjon:
Gustav K Andersen
Kirkeverge
Tlf. +47 479 77 121
Mail: kirkevergen@meloy.kirken.no
Oppmøtested: Kirkekontoret, Kystveien 4, 8150 Ørnes

Powered by Cornerstone