Meny

Ørnes Begravelsesbyrå
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Kontaktinformsjon>Personale og kontaktinformasjon menighetsråd

Personale og kontaktinformasjon menighetsråd

Rettet 17.07.2017
2011-02-02
Besøksadresse: Kystveien 4 (El-verksbygget), 2. etasje, Ørnes 09:00 - 15:00

Navn

Stilling

Telefon

Mobil

E-post

Gustav K Andersen  Daglig leder   47977121  9130 12 85 kirkevergen@meloy.kirken.no
Ann-Kristin D. Stormo Saksbehandler 47977122   ann@meloy.kirken.no
Roar Storjord Menighetspedagog 47977124 90 62 98 24 roar@meloy.kirken.no
Jim Fredriksen     Kirketjener   47977125 97 71 45 72 jim@meloy.kirken.no
Kurt Storvik       Kirketjener  47977126 41 76 59 68 kurt@meloy.kirken.no
Einar Tvenning   Kirketjener   75751181 97 95 23 10 einwer01@online.no
Bjørn Inge Lorentsen Graver Bolga 75750029 95 13 22 96 bjlore@hotmail.no
Rune Sætherskar Kirketjener 41767738   rune@meloy.kirken.no
Edith Pedersen Vikar kirketjener 75751411 91 57 79 58 edit.karine.pedersen@gmail.com
Simone Schiebold Prest 47977128 90 11 08 44/75 75 43 40 simone@meloy.kirken.no
Rolv Olsen Prest 47977129 99324070 rolv@meloy.kirken.no
Miroslav Mintchev Kirkemusikkpedagog   400 82 937 miroslav@meloy.kirken.no
Berit Rosting Menighetsarbeider 47977123 954 53 640 berit@meloy.kirken.no
Inger Helle KOR 91843547   iphelle@online.no
Magne Inge Hanssen Vikar organist   959 019 51 magne@musikkdata.no
Oliver Theodor Engstad Vikar organist   913 68 602 otheodoe@online.no
SAH Vikar organist   950 80 072  
Henry Gilberg Vikar organist   957 84 115  
Elena Wassvik Vikar Organist   991 50 198 elermolina@yandex.ru 
Mary Kildal Leder men.råd Halsa   913 66 596 halsamr@meloy.kirken.no
Eva Ulriksen Leder men.råd Fore og m   418 08 677 foreogmeloymr@meloy.kirken.no
Marit Danielsen Leder men.råd. Glomfjord   915 85 771 glomfjordmr@meloy.kirken.no
Jon Aalborg Vikarprest (Gildeskå) 91300201   aaljon@gildeskal.kommune.no
Kyrre Kolvik (KK) Vikarprest   915 48 876 kk247@kirken.no
Odd Eidner Prostiprest   951 65 334 oe734@kirken.no
Elin Vangen Prost   922 15 766  ev259@kirken.no
Aleksander Lücke Prest Værøy   414 54 032 prestvaroy@gmail.com
Kari Grete Eidner Prostesektrtær   488 95 348 ke882@kirken.no

Hovednummer til kirkekontoret:
Tlf:  
75721210   

Kontor Halsa:
Postadresse: Kirkekontoret, Holandsfjordveien 5, 8178 Halsa

Vakttelefon prestetjenesten Bodø domprosti: 91 65 58 79

Trenger du noen å snakke med om fortrolige ting? Kirkens SOS kan nås på tlf. 815 33 300.

Kontor Ørnes:
E-post:
post@meloy.kirken.no
Postadresse:
Kirkekontoret, Kystveien 4, 8150 Ørnes
Organisasjonsnummer: 877000362
Driftskonto: 4509.10.97943
Oppmøtested: E-verkbygget åpent 09:00 - 15:00 og når personalet er til stede.

Powered by Cornerstone