Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Kantor/organist/menighetsmusiker i inntil 100% stilling.
Søk på:

Kantor/organist/menighetsmusiker i inntil 100% stilling.

2016-06-22

Meløy kommune har ca. 6450 innbyggere og ligger 11 mil sør for Bodø. Det er et allsidig musikkliv i kommunen blant annet med flere kor og en aktiv kulturskole. I kommunen er det fire kirker med orgel. I tillegg har vi to flygler og åtte pianoer.
Meløykirkelige fellesråd består av tre sokn; Fore og Meløy, Glomfjord og Halsa. Kommunen betjenes av to prester, menighetspedagog, to organister og diakon.


Det er ledig stilling som kantor/organist/menighetsmusiker i Meløy kommune. Spilling til gudstjenester og kirkelige handlinger vil i hovedsak utføres i Fore og Meløy sokn.
I stillingen skal menighetsmusikeren spesielt arbeide sammen med frivillige/deltidsansatte for å bygge opp et sterkt kormiljø i Fore og Meløy. Blant annet må de enkelte korledere få hjelp til å utvikle seg selv og føle seg inkludert i arbeidsfellesskapet. I dag er det to barnekor, men det er behov for flere.
Korarbeid med barn og ungdom er en viktig del av menighetenes trosopplæringsarbeid. derfor leter vi etter en musikker som har lyst til å bruke en stor del av sin arbeidstid på dette området.
Kantor/organist skal i samråd med kulturlivet i kommunen bygge opp menighetenes musikalske arbeide blant unge og eldre. Kantor/organist skal arbeide for gode relasjoner mellom kirken og annet kulturarbeid i lokalsamfunnene.
Det er viktig for kirken at kulturskolens elever tilbys deltakelse i kirkelige tilstelninger og at kor, korps, sangere og enkeltmusikere blir tatt med i kirkens arrangementer. Meløy kirkelige fellesråd ønskelig at organisten utvikler egne kirkemusikere.
Kantor/organisten deltar også aktivt i menighetsbyggende arbeide blant annet med korarbeid, småbarn sang, barnekor, ungdomskor, sangkvelder og delta i konfirmantarbeid.
Følgende ferdigheter ønskes:

*Snakke godt norsk

*Beherske liturgisk spill
*Dirigere kor

*Lede korarbeidet i kirken
*Samarbeide med andre musikere
*Arbeide med konfirmanter
Det vil bli lagt vekt på følgende egenskaper av søkeren:
*Interesse for arbeidet
*Kunne arbeide selvstendig
*Gode samarbeidsevner
*Gode arbeidsrutiner
*Fleksibilitet i forhold til arbeidstid
*Egnethet

Det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten.
Det er krav om at den som tilsettes er medlem i Den norske kirke.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover og reglement og KAs tariffavtaler. Det er obligatorisk medlemskap i felles pensjonsordning (KLP) med 2% pensjonstrekk. Organisten lønnes etter kvalifikasjoner. Den gjennomsnittlige arbeidstiden er 35,5 t/uke. (forutsetter 18 søndager i året.) Nærmeste overordnede er Daglig leder i Meløy kirkelige fellesråd.

Interesserte kan kontakte Daglig leder Gustav K Andersen, tlf. 75 72 12 10, mob. 47977121 Skriftlig søknad, vedlagt kopi av attester og vitnemål sendes til: Kirkevergen i Meløy, Kystveien 4, 8150 ØRNES

Arbeidssted Meløy (Nordland)
Type stilling Fast stilling

Søknadsfrist 1.7.2016

Powered by Cornerstone