Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Utlysing av stilling som kirkeverge i Meløy
Søknadsfrist: 10.januar 2018

Utlysing av stilling som kirkeverge i Meløy

2018-01-03
Kirkevergen går av med pensjon neste år

Daglig leder / kirkeverge
Den norske kirke, Meløy Kirkelige Fellesråd

Stilling som daglig leder/kirkeverge i Meløy er ledig,
da den n
åværende kirkeverge går av med pensjon.
Ansvarsområde/arbeidsoppgaver
Daglig leder/kirkeverge er daglig leder av fellesrådets virksomhet iht. kirkelig lovgivning.
Daglig leder/kirkeverge har ansvar for sekretariat og saksbehandling for fellesr
ådet,
administrasjon og planarbeid, budsjett og
økonomistyring, personalforvaltning,
administrasjon og drift av kirkeg
årder, forvaltning av kirker og kapell, samt kontakt med
kommunen

Kvalifikasjonskrav
relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå eller tilsvarende kompetanse,
erfaring fra personalforvaltning og plan- og utredningsarbeid,
kompetanse og erfaring innen offentlig økonomi, administrasjon og forvaltning,
   herunder offentlig budsjettstyring og regnskapsf
øring
relevant datakunnskaper
Det er
ønskelig med kjennskap til drift av kirkelig virksomhet og kunnskap om Den norske
kirke og dens organisasjon.
Fellesr
ådet vil ha en daglig leder/ kirkeverge med bred ledererfaring, gode samarbeidsevner,
som evner
å se medarbeidere, har strategisk teft og et tydelig ønske om å fremme kirkens rolle i Meløysamfunnet.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Det kreves medlemskap i Den norske kirke.
L
ønn etter avtale
Tilsettingen skjer p
å de vilkår som fremgår av lover, reglementer og Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjons tariffavtaler. Det er 6 m
åneders prøvetid.
Pensjonsordning i KLP med 2 % innskudd av brutto l
ønn.
Meløy kommune har 6500 innbyggere. Kommunen består av tettsteder og øyer,landlige og
naturskj
ønne områder. Hovednæringene i kommunen er industri, kraft, landbruk og fiske.
I Mel
øy er det 3 sogn, 4 kirker, og 8 kirkegårder. Fellesrådet har i alt 8 ansatte som utgjør
8
årsverk. Det er et velfungerende fellesråd med god kontakt med kommunens ledelse.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
leder for Mel
øy Kirkelig fellesråd, Eva Ulriksen tlf.41 80 86 77
eller Daglig leder/kirkeverge Gustav Andersen tlf.47 97 71 21.

Søknadsfrist: 10.januar 2018
S
øknad sendes: Meløy kirkelige fellesråd, Kystveien 4, 8150 Ørnes

 

Lenke til registrering i kirkejobb

Powered by Cornerstone