Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Aktivitet i våre kirker og menighetshus fremover

Aktivitet i våre kirker og menighetshus fremover

2020-03-16

Seremonier og arrangementer blir slik,  foreløpig til og med 05. april 2020:

Gudstjenester:

 • Alle gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og menighetshusene avlyses.

Dåp:

 • Kirken i Meløy ønsker å strekke seg langt når det gjelder dåp. De som har meldt barn til dåp vil bli kontaktet for å diskutere mulige løsninger for separat dåpsseremoni eller utsettelse.
 • Vi vil sørge for en god dialog med dåpsforeldre, lytte til deres behov, og sikre gode løsninger.

Trosopplæring og konfirmantundervisning:

 • Prester og ansatte i fellesrådet vil holde kontakt med konfirmanter og foresatte.
 • Konfirmasjonsgudstjenester: Konfirmasjonene i mai er avlyst og utsatt til høsten. Vi kommer tilbake med nye datoer så snart det er bestemt.

Gravferd:

På grunn av virussituasjonen blir det vanskelig å gjennomføre ordinære gravferdsseremonier. Dette har foreløpig ført til følgende tiltak:

 • Gravferdsseremonier i Fore, Meløy og Halsa kirker begrenses til 50 deltakere.
 • Gravferdsseremonier i Glomfjord kirke begrenses til 40 deltakere grunnet størrelsen på lokalet.
 • Ved kistegravlegging vil jordpåkastelsen som hovedregel skje som en del av gravferdsseremonien i kirke eller seremonirom. Nærmeste pårørende kan følge kisten til graven.
 • Kremasjoner skjer som vanlig fortløpende, jf. gravferdsloven § 10.

Alternativer til ordinær gravferd:

 • Kremasjon med urnebegravelse innen 6 måneder, jf. gravferdsloven § 12.
 • Kistegravlegging med kun nærmeste familie tilstede. Her kan det tilbys seremoni senere for å minnes avdøde.

Forebygging:

 • Det vil ikke bli utdelt salmebøker.
 • Deltakere skal sitte spredt i lokalet. Der det er mulig vil antall tilgjengelige sitteplasser være i samsvar med maksimalt antall tillatte deltakere. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å fjerne sitteplasser vil tilgjengelige sitteplasser være lett synliggjort for deltakere.
 • Alle lokalenes toaletter vil være åpne for å sikre tilstrekkelig håndhygiene.
 • Unngå håndhilsning, klemmer og annen unødvendig kroppskontakt.
 • De som har influensasymptomer, har vært i soner med utstrakt smitte eller vært i direkte kontakt med andre med symptomer bes om å unngå å møte opp til gravleggingsseremonier. Husk generelle karanteneregler.

Vi oppfordrer alle til å følge anbefalingene fra FHI om generelle tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte.

Kontaktopplysninger: www.meloy.kirken.no

Tore Larsen

Kirkeverge

 

Powered by Cornerstone