Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Andakt på Maria budskapsdag

Andakt på Maria budskapsdag

2020-03-22
22. mars var Maria budskapsdag, og sokneprest i Halsa og Glomfjord, Rolv Olsen, skrev en andakt. God lesning!

Maria budskapsdag 2020

 

Det er Maria budskapsdag. Midt i fasten, som en kontrast til dens alvorstunge, ja, til dels strenge klanger, og mot det dystre bakteppet som Coronaviruset i disse dager danner for hele tilværelsen, møtes vi av dagens forventning og glede:

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:

 

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,

og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;

det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

 

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte:

«Den hellige ånd skal komme over deg,

og Den høyestes kraft skal overskygge deg.

Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

(Lukas 1,26-38)

 

Det er ikke tilfeldig at Maria budskapsdag kommer akkurat nå; det er ni måneder igjen til jul. Frelsen er ikke en solskinnshistorie, den er ikke bare en ide, et prinsipp eller en tidløs sannhet, den er knyttet til virkelige mennesker som levde i angitt tid og møtte store utfordringer, på et sted som var like turbulent den gang som nå.

Gud understreker at han ønsker fellesskap med oss mennesker ved å la Jesus ikke bare komme som et menneske, men gjennom svangerskap og fødsel; samme vei som oss alle. Jesus har erfart fullt ut det å være menneske. Dermed kan han også forstå at det ikke alltid er så lett for oss, og være tålmodig med oss i vår svakhet. 

Men det var alt annet enn enkelt for Maria. Hun var vel fjorten-femten år gammel, omtrent i vår konfirmasjonsalder, og ikke før hun begynner å komme seg etter sjokket av å se en engel, får hun vite at hun skal bli gravid! Hun visste jo like godt som oss at det det ikke skjer sånn av seg selv, og kunne ikke forstå hvordan det kunne gå an.

I tillegg visste hun jo hvor farlig det var. Hvem ville vel tro henne? I verste fall kunne hun bli dømt til døden for utroskap. Nå ble den regelen knapt praktisert, men hun ville risikere å bli utstøtt og foraktet. Det var en stor sjanse å ta.

Hun sa seg likevel villig til å gjøre som engelen sa. Fordi hun valgte å stole på at Gud hadde en god plan med henne og ville ta seg av henne, kom frelsen til vår jord gjennom henne.

Maria gjorde det som ingen annen har gjort. Hun bar Jesus til jord. Hun banet veien for liv og frelse til oss alle. Med rette er hun blitt æret gjennom århundrene.

Vi er ikke som Maria. Samtidig er vi det på sett og vis. Vi bærer også Jesus med oss hvor vi går. I dåpen ble vi hans, hans Ånd tok bolig i oss, og ingen kan gjøre til intet det Gud har gitt oss. Å være en kristen er å bære med seg Jesus hvor vi går, la ham inspirere oss til å leve i samsvar med hans forbilde, å være hans hjelpende hender og føtter på jord, hans øyne og ører i møte med dem som sliter, dele hans ord til råd, veiledning, oppmuntring og trøst når det er på sin plass.   

 

Alle kilder bryter frem i glede når Maria synger om sin Herre,

og hun bøyer seg i tro og tillit. Du være lovet, Kristus!

 

Skriftens skjulte ord og dunkle løfter brister nå som knoppene om våren,

og det dufter alt av Paradiset. Du være lovet, Kristus!

 

Han som troner i sin høye himmel, blir et svakt og ubeskyttet foster.

Det er nådens under mot vår verden! Du være lovet, Kristus!

 

Å, Maria, lær meg dine sanger! Så jeg alltid elsker ham som vandrer

gjennom død og grav til lysets rike. Du være lovet, Kristus!

 

Alle mine kilder er hos Jesus, og de bryter frem i Åndens glede

når jeg bøyer meg og priser Herren. Du være lovet, Kristus!

 

(NoS 130 Alle kilder bryter frem i glede. T: Eivind Skeie, M: Guttorm Ihlebæk)

 

 

Powered by Cornerstone