Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Boka kan kjøpes på kirkekontoret

Fore kirke

Utdrag fra boken Fore kirke og menighet 100 år av Unni Torsvik
Torsvik, Unni
2010-03-12
Historie Meløys 147-bladede "Kaldsbog" ble autorisert og godkjent til bruk for Melø Sognekald av provst Gunnar Frette i Nord-Helgelands provsti (Nesna) den 6. mai 1907. En informativ og etter hvert noe kaotisk og samtidig sjarmerende opptegnelse over en del av det meste man måtte lure på innenfor emnet. Sognepresten presiserer allerede på første blad at kallsboka er innkjøpt for hans egen regning!

Kort oppsummering eldre tider

• Meløy kirke er i dag en av de 5 prekensteder i Fore og Meløy sokn. Om denne er det tidligere skrevet egen bok, og det føles derfor riktig å henvise til denne og kun kort oppsummere historiske punkter her i starten. Dette var våre forfedres sentrum og tempel.
• Erkebiskop Aslak Bolt gjestet Rødø prestegjeld i 1432, hørte, registrerte og observerte, og noterte i sin jordebok. Allerede da sto det en kirke i sysselet.
• Midt på 1500-tallet inntrer Reformasjonen i Europa og Danmark/Norge, en religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme, opprinnelig satt i gang av tyske Martin Luther.
• I 1589 hadde Rødø Prestegjeld 3 kirker og 1 korshus, betjent av 2 prester. Rødøy hovedkirke og Meløy anneks skulle betjenes av den ene, og Lurøy kirke og Træna korshus av den andre.
• Den gamle kirken på Meløy ble revet ca. 1666, da det i løpet av 5-årsperioden forut var reist et nytt kirkebygg. I januar 1704 slo lynet ned og kirken brant opp. Kun noe av inventaret ble reddet. Det nye kirkebygget sto ferdig i 1711.
• I 1736 ble konfirmasjon påbudt i Norge, kort etterfulgt av "Forordning om skolerne paa landet i Norge og hva Klokkerne og Skoleholderne derfor maa nyde".
• Lurøy og Træna ble utskilt som eget prestegjeld ved reskript den 13. mars 1767, men man fant ordningen uhensiktsmessig, så prestegjeldene ble slått sammen igjen ved reskript den 1. juni 1774, samtidig som det ble opprettet et residerende kapellani i Rødøy prestegjeld. Fore kirke og menighet – 100 år
• Lurøy og Træna ble igjen fradelt som eget prestegjeld ved kongelig resolusjon den 14. desember 1822, samtidig som det residerende kapellaniet ble nedlagt.
• I 1827 ble alle kirker pålagt å ha en kirkesanger. Han skulle dessuten i tillegg være enten skoleholder i fastskole eller omgangsskolelærer. 5 år etter ble Meløy delt i to skolekretser, Klokkerskolen for det ytre distrikt og omgangsskole for resten av sognet.
• "Nykirken" fra 1711 kunne neppe vært særlig solid bygd, for bare etter få år var det nødvendig med omfattende reparasjoner. Formannskap og herredsstyre vedtok i 1863 å bygge ny kirke på Meløy. Tømringen tok til på vårparten 1865. Allerede den 23. juli 1867 ble kirken innviet. Den gamle kirken ble revet året etter. Mang en Meløy-fjerding, fra Nord- og Sørbygda, øyer og innland, har siden blitt båret til dåpen, stått konfirmant, inngått ekteskap eller blitt gravlagt her ute på Meløy. Så tidlig som i 1875 måtte taket repareres på grunn av lekkasje. I 1885 var det nye reparasjoner, og trolig fikk tårnet koppertekke da – det øvrige skifer. I år 1900 ble det vedtatt å kjøpe inn ovner til kirken.
• Ved kgl. res. den 27. september 1902 ble så Meløy sokn utskilt som eget prestegjeld – med virkning fra 1. januar 1903. Annekskirke hadde det da vært i flere hundre år på Meløy.
• Stiftsdireksjonen påla i 1906 at Meløy kirke skulle utbedres innvendig, og dette ble utført året etter – med panel og maling. Siden har Meløy kirke, som alle andre kirkebygg, gjennomgått ulike grader av reparasjoner og forbedringer jevnlig. Denne kirken er Nord-Norges nest største trekirke, og har en utrolig flott akustikk. Orgelet er et Albrecht-instrument som ble innkjøpt i 1850.

Powered by Cornerstone