Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Bygninger>Fore kirke>Fore kirke 100 år>KIRKE I HUNDRE

KIRKE I HUNDRE

2010-03-17

FORE KIRKE 100 ÅR

En oppsummering

Jubileumskomiteen som ble nedsatt i forbindelse med Fore kirkes 100-årsjubileum besto av

Martin Selstad, leder
Gudveig Haugland, sekretær
Grete Stenersen
Unni Brattøy
Gustav Andersen
Magne Hanssen

Komiteen ble fort enige om at man ønsket å legge feiringen til flere arrangementer over en lengre tidsperiode i stedet for en stor markering. Målsettingen var å lage et allsidig tilbud til der man henvendte seg til ulike aldersgrupper og presenterte kulturtilbud av ulik sjanger. Resultatet ble en jubileumsfeiring som inneholdt 20 arrangementer fra 5. juli til 27. desember 2009. Jubileumskomiteen satte seg også som målsetting at man skulle kunne overrekke en skikkelig jubileumsgave til kirken. Resultatet ble en innsamlingsaksjon for å skaffe flygel til Fore kirke. Denne aksjonen hadde egentlig startet flere år tidligere, men ble tatt opp igjen av jubileumskomiteen. Takket være støtte fra private og bedrifter, ikke minst 100 000 kr. fra Sparebank1 så kunne en nytt Yamaha C7 konsertflygel kjøpes inn. Det ble til og med overskudd på innsamlingsaksjonen slik at et elektronisk piano, stage piano, også ble innkjøpt til bruk ved arrangementer som krever slikt instrument tilgjengelig.

Erfaringene i etterkant viser at interessen for kirken og de tilbud vi hadde planlagt var stor. Alle som ble spurt om å delta som aktive svarte positivt og alle planlagte prosjekter kunne gjennomføres etter planen. Noen arrangementer krevde mye arbeid – særlig ”Menn i hundre”, jubileumsgudstjenesten, ”Maleren” i samarbeid med Reipå skole, ”Vi synger julen inn” og ”Lokale artister i 100”. Men disse nevnte arrangementene på linje med de øvrige samlet mye folk – ”Menn i hundre” samlet to fullsatte hus. Gjennomsnittlig besøk på konserter og gudstjenester i jubileumsperioden viser et publikumstall på nærmere 250. Dette må sies å være et svært høyt tall sett i landsmålestokk. Jubileumshalvåret viser at det nytter å satse, og at det med god planlegging og nøyaktig gjennomføring kan tilbys kulturtilbud av høy kvalitet – skapt av lokale eller nasjonale krefter. Også økonomisk gikk arrangementene i pluss – selv med flere hundre tusen på utgiftssiden. Fore kirke har i denne perioden vist seg som et meget godt rom for både akustisk lyd og forsterket lyd. Klangen er blitt sterkt forbedret, særlig pga. gulvplankene. Artister som Jan Gunnar Hoff, som innviet flygelet, og Bodø Sinfonietta lovpriste rommet som et meget godt rom. Fore kirke har fremstått for alle som har vært innom siden kirken ble pusset opp som et vakkert og klangfullt rom, som mange fra lokalsamfunnet har uttrykt stolthet over. Jubileumsperioden viser at Fore kirke kan være Gudshus og Kulturhus i ett og samme rom. Men vi trenger en plan for videre kultursatsing og vi trenger faste frivillige arbeidere som vil være med i forarbeid og etterarbeid.

Powered by Cornerstone