Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Bygninger>Halsa kirke>Halsa kirke 50 år>Stor jubileumshelg i Halsa kirke.

Stor jubileumshelg i Halsa kirke.

Som følge av at Halsa kirke ble ferdig bygd og innviet i 1960, ble det gitt ut bok og feiret storstilt gudstjeneste i kirken søndag den 18. juli 2010.
2010-09-17

Mange hjertelige gjensyn

Stor jubileumshelg i Halsa kirke.Halsa kirke

Det var storveies å oppleve at såpass mange av de tidligere menighetsprestene hadde kommet til jubileet, og mange hilsener og varme håndtrykk ble utvekslet i løpet av den helgen.
Svært gledeligvar det at Inge Bergem, (sogneprest fra 1960-1966) kunne være sammen med menigheten i denne feiringen..  Hans frue, Inger, fylte nemlig 80 år den samme dag, så det var ingen selvfølge at kirkejubileet skulle prioriteres. Men en god grunn til å komme, var at han fikk anledning til å møte sine første konfirmanter 50 år etter.
Av 18 opprinnelige - var en død, men 13 av de øvrige hadde møtt fram.
Den som hadde reist lengst, var Birgitte Bentzrød, som nå tjenestegjør som sjømannsprest i Hamburg. Hun var residerende kapellan fra 1989 til 1993.
Et slikt engasjement varmer.
Til stedevar også to av de tre som ble døpt på innvielsesdagen. Et sammentreff at begge het Kurt?
Men det fødes stadig nye barn, og lille Sivert, som var dagens dåpsbarn, viste seg å være en ordentlig storsjarmør. Da han etter dåpen fikk øye på alle menneskene i kirken, satte han i å hikste-le. Det fikk menigheten til å le tilbake og stemningen ble ikke lenger fullt så høytidelig.
Så var det de to som gav hverandre sitt ja under kirketaket på Halsa. Siden er det blitt mange flere vielser, men de første vil alltid være Sigrunn og Tormod, og de holder sammen fremdeles.
Ikke bare dåp, ikke bare konfirmasjon og ikke bare vielser, er foretatt i Halsa kirke opp gjennom årene. Det er selvsagt også mange begravelser; Nylig ble en av kirkens sterkeste kvinneskikkelser stedt til hvile. Hun fikk ikke være med på feiringen, men hennes nevø, som ble ordinert i Halsa kirke for 29 år siden,var sterkt til stede og ledet ettermiddagens sekvens med taler og hilsener. Inge Torset har ikke tjenestegjort i Halsa menighet, men han er likevel å betrakte som bygdens egen, og hans tante Ragna vil alltid være et symbol på uegennyttig oppofrelse for kirken og for menigheten på Halsa.
Med biskopen til stede vil gudstjenesten alltid få et spesielt løft.
Det var derfor et imponerende syn når Tor B. Jørgensen fulgte sine tropper inn kirkedøra og opp til koret hvor det var gjort plass til alle deltakende prester. I følget var også de innbudte femtiårs-jubilanter og femtiårskonfirmanter, dåpsfamilie og et førtitalls mannskor som pent inntok sine plasser langs langveggene hvorfra de bidrog med mektig korsang.
350 mennesker var til stede på gudstjenesten og det er noe av det meste som går an å få inn i kirken. To romslige partytelt gjorde at det gikk an å servere middag og kaffe til alle.
Men viktigst var nok den måten hele bespisningen var organisert på. Det hele gikk fort og greit unna, så etter hvert kunne de gjenværende samles inne i kirken igjen.
Det ble en sekvens med verbale innslag i form
av gratulasjoner, hilsener og gaver utmerker bundet sammen av konferansier Inge Torset.
Ikke bare Inger Bergem, men også forrettende sogneprest Simone Schiebold fylte år den dagen. Simone ble 35, Inger ble 80. De ofret på en måte fødselsdagene sine, men aldri om de ville fått så stor og flott kake om de hadde vært et annet sted.
Leif Larsen, presten som ikke er ordinert ennå, får vi møte igjen over nyttår. Da skal han være  sogneprest hos oss sammen med Simone Schiebold.
Hans kone, Anne Helene Jonassen, er kantor. Henne har vi også bruk for. Vi gleder oss.

Stor jubileumshelg i Halsa kirke.50. årskonfirmantene samlet med sin konfirmantprest, Inge Bergem.Stor jubileumshelg i Halsa kirke.Dåpsbarnet, Sivert SolhaugStor jubileumshelg i Halsa kirke.Første rekke fra venstre: Birgitte Bentzrød, Inge Bergem, Tor B. Jørgensen, Simone Schiebold, Torbjørn Olsen. Andre rekke fra venstre: Leif Larsen, Inge Torset, Sigmund Akselsen, Jan Kåre Jakobsen, Birger Bentzen og Hans Jørgen Nilsen.

Powered by Cornerstone