Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Gravgårder og Gravsøk >Lover og regler>Informasjonsskriv – klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon

Informasjonsskriv – klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon

Rundskriv fra departamentet
2012-03-01

Informasjonsskriv – klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon
Spørsmål om klær og gjenstander i kisten
Fra tid til annen dukker det opp spørsmål om hva som kan benyttes av klær og hva som kan legges ned av gjenstander i kisten i forbindelse med gravlegging eller kremasjon. Spørsmål om dette kommer både fra etterlatte, begravelsesbyråer, prester og ansatte ved institusjoner.
Nedlegging av avdøde i kisten
Som oftest er det begravelsesbyråer som foretar nedlegging av den døde i kisten. I noen tilfeller og på noen steder gjøres dette av helsepersonell, for eksempel ved institusjoner som sykehus, aldershjem og lignende. Etterlatte vil også kunne ha ønske om å være tilstede ved nedlegging av den døde i kisten, og i mange tilfeller er dette aktuelt. I forbindelse med ønsker om hva den avdøde skal ha på seg i kisten og eventuelle gjenstander som legges ned i kisten, er det viktig at nødvendige krav til nedbrytbarhet, sikkerhet og miljøvern ivaretas. Dette vil også gjelde for pacemakere eller tilsvarende implantat, og disse må være fjernet før kremasjon.
Klær som avdøde ikles
Dersom den avdøde ønskes ikledd egne klær, skal disse være nedbrytbare i jord innen den fredningstiden som gjelder for gravplassen. Bomullsklær vil som regel være nedbrytbare. Nylonklær vil kunne være lite nedbrytbare. Det samme gjelder for klær av ull, slik som for eksempel bunader. Dersom det er usikkerhet om hvorvidt klærne er nedbrytbare, bør en sørge for at klærne er åpne i ryggen. Dette er viktig for nedbrytningen i jorden. De fleste tøyprodukter vil kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser.
Gjenstander som legges ned i kisten
Gjenstander som innebærer risiko for eksplosjon eller annen fare må ikke legges ned i kiste som skal kremeres. Dette vil blant annet gjelde for alkohol, ammunisjon, batterier, lettantennelige væsker, glass og kullfiber (kan finnes i golfkøller).
Også gjenstander som legges ned i kiste som skal gravlegges, må være nedbrytbare i jord innen den fredningstiden som gjelder for gravplassen. Her må det likevel utvises et visst skjønn. Dette vil særlig være aktuelt når barn ønsker å legge ned gjenstander i kisten, som for eksempel bamser/kosedyr, fotballer, verktøy, mynter, mobiltelefoner eller lignende. I den grad det er mulig bør gjenstander som ikke er nedbrytbare tas ut før gravlegging. Begravelsesbyråene vet som regel om det har vært lagt ned slike gjenstander og må da informere de etterlatte om at slike gjenstander vil bli tatt ut av kisten.

Powered by Cornerstone