Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre

Tekstrekker 2016

2016-01-01

Kalender over Kirkeårsdager og tekster
fra 1. søndag i advent 2015 og ut 2016

Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne kalenderen.

Tlf 95 00 89 61 – hkhammer@online.no. Hvis det oppdages feil i kalenderen, er han takknemlig for tilbakemelding!

Overskrifter til tekstene er satt til av Harald Kaasa Hammer.

Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det.

Vi anbefaler at forordet i Tekstboken leses nøye, likeså punktene nedenfor!

 • Fra 1. søndag i advent 2015 leser vi tekstene etter tredje rekke (III).
 • Fra 1. søndag i advent 2016 leser vi tekstene etter første rekke (I).
 • "A" foran tekstene betyr at tekstene på denne dagen benyttes i alle tre tekstrekkene.
 • Det er satt opp særskilt prekentekst på seks søndager i kirkeåret 2015-2016. Det er også særskilt prekentekst på 3. søndag i adventstiden 2017, som hører med til neste kirkeår. Disse tekstene er merket med (prekentekst).
 • Det er fortellingstekster til de fleste kirkeårsdagene. De er felles for alle tre rekkene. Fortellingsteksten er tenkt brukt i stedet for de tre tekstene, for eksempel ved familiegudstjenester. Fortellingstekstene er merket med "F" i registeret bak i Bibelen (Bibel 2011) og i Tekstbok for Den norske kirke.
 • Langfredag alternerer en mellom lidelsesberetningene i alle fire evangelier. I 2016 leser vi fra Markusevangeliet, altså "II" i registeret. Nummereringen på Langfredag blir altså ikke i takt med nummereringen av de tre tekstrekkene.
 • Det er fire tekster på Påskenatt / Ottesang.
 • Fra 2. søndag i påsketiden til Søndag før pinse kan menigheten velge å lese en serie fra Apostlenes gjerninger i stedet for GT-teksten. I registeret står det "eller" foran tekstene i denne serien.
 • Pinsedag kan menigheten velge å lese en annen tekst enn Apg 2,1–11 som andre tekstlesning. I registeret står det "eller" foran denne teksten.
 • Minnedag er satt opp på samme dato som Allehelgensdag. Tekstene er tenkt brukt til gudstjenester til minne om de som er døde siste år.
 • Når en merkedag faller på en søndag, står både den ordinære dagens tekster og merkedagens tekster oppført. Menigheten velger om merkedagens tekster skal brukes. I 2016 gjelder dette 1. mai.

 


 

 

Powered by Cornerstone