Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Gudstjeneste, Dåp, Vigsel, Begravelse>Gudstjeneste>Gudstjenesten tekstrekke i 2009-2010

Gudstjenesten tekstrekke i 2009-2010

2008-11-28

 

 Kirkeårets tekster

Kirkeåret 2009-2010
2. rekke
7. s. e. pinse, 11. Særskilte prekentekster er markert med *
1. søndag i advent, 29. november 2009:
Luk 4,16-22a Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]
2. søndag i advent, 6. desember 2009:
Luk 12,35-40 Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39
3. søndag i advent, 13. desember 2009:
Matt 11,11-19 Jes 40,1-8; 2 Pet 1,19-21
4. søndag i advent, 20. desember 2009:
Joh 3,26-30 Jes 40,9-11; 1 Pet 1,10-13
Julaften, 24. desember 2009:
Luk 2,1-14 Mi 5,1-4a
Julenatt/ottesang 24.-25. desember 2009:
Luk 2,1-20 Jer 23,5-6; 1 Joh 1,1-3
Juledag, 25. desember 2009:
Joh 1,1-14 Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a
2. juledag (Stefanusdagen), 26. desember 2009:
*Apg 7,52-60 Jes 50,4-7; Matt 10,32-39
Søndag etter jul, 27. desember 2009:
Joh 1,16-18 Jes 2,2-5; Kol 2,8-10
Nyttårsaften, 31. desember 2009:
Joh 14,27 Klag 3,22-26; 2 Pet 3,13-15a.17-18
Nyttårsdag (Jesu navnedag), 1. januar 2010:
Matt 1,20b-21 Sal 103,13-18; Hebr 13,5b-8
Kristi åpenbaringsdag, 3. januar 2010:
*Luk 2,41-52 Sal 72,8-17; 1 Tim 3,14-16
1. s. e. Kr. åp.dag, 10. januar 2010:
Joh 1,29-34 Jes 12,1-6; Ef 1,7-12 Kirkeåret 2009-2010 Side 2 Bokmål
2. s. e. Kr. åp.dag, 17. januar 2010:
Joh 4,5-26 Jer 17,12-14; Åp 22,16b-17
Vingårdssøndagen, 24. januar 2010:
Luk 17,7-10 5 Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11
Såmannssøndagen, 31. januar 2010:
Mark 4,26-32 Jer 20,7-9; Hebr 4,12-13
Kristi forklarelsesdag, 7. februar 2010:
Joh 17,1-8 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,16-18
Søndag før faste (Fastelavnssøndag), 14. februar 2010:
Joh 12,24-33 4 Mos 21,4-9; 1 Tim 2,4-6
Askeonsdag, 17. februar 2010:
Matt 6,16-18 Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,4-8[9-10]
1. s. i faste, 21. februar 2010:
*Job 2,1-10 Jak 1,12-15; Matt 16,21-23
2. s. i faste, 28. februar 2010:
Luk 7,36-50 1 Kong 18,21-26.36-39; Jak 5, [1...
3. s. i faste, 7. mars 2010:
Luk 4,31-37 2 Sam 22,1-7; 2 Kor 12,7-10
4. s. i faste (Midtfaste), 14. mars 2010:
Joh 6,24-36 2 Mos 16,11-18; 1 Kor 10,1-6
Maria budskapsdag, 21. mars 2010:
*Sal 113 Ef 1,3-6; Luk 1,46-55
Palmesøndag, 28. mars 2010:
Joh 12,12-24 2 Mos 12,21-28; Hebr 2,14-18
Skjærtorsdag, 1. april 2010:
Joh 13,1-15 Jes 53,1-5; 1 Kor 11,23-26[27-29]
Langfredag, 2. april 2010:
Mark 14,26-15,37
Langfredag aften, 2. april 2010:
Joh 19,31-42
Påskenatt/ottesang, 3.-4. april 2010:
Luk 24,1-12 2 Mos 14,1-22; Rom 6,3-8 Kirkeåret 2009-2010 Side 3 Bokmål
Påskedag, 4. april 2010:
Joh 20,1-10 Jes 25,8-9; Rom 6,9-11
Andre påskedag, 5. april 2010:
Joh 20,11-18 Sal 16,8-11; 2 Kor 5,14-21
1. s. e. påske, 11. april 2010:
Joh 21,1-14 Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21
2. s. e. påske, 18. april 2010:
Joh 21,15-19 Sal 23; Hebr 13,20-21
3. s. e. påske, 25. april 2010:
Joh 14,1-11 Sal 126; 2 Kor 4,14-18
1. mai 2010:
Luk 6,31-35 Mi 6,8; Jak 4,13-17
4. s. e. påske, 2. mai 2010:
*Jes 1,18-20 1 Joh 4,10-16; Joh 15,10-17
5. s. e. påske, 9. mai 2010:
Matt 6,6-13 Dan 6,4-12; Rom 8,24-28
Kristi himmelfartsdag, 13. mai 2010:
Apg 1,1-11 Sal 110,1-4; Ef 1,17-23
6. s. e. påske, 16. mai 2010:
*Joh 17,18-26 Sak 14,7-9; Ef 4,1-6
17. mai (Grunnlovsdag), 17. mai 2010:
Joh 12,35-36 5 Mos 30,19-20a; Fil 3,12-16
Pinseaften, 22. mai 2010:
Joh 7,37-39 Jes 55,1-3; 1 Kor 12,7-13
Pinsedag, 23. mai 2010:
Joh 14,15-21 Joel 3,1-2; Ef 2,17-22
Andre pinsedag, 24. mai 2010:
*1 Kor 12,12-20 Esek 11,19-20; Joh 6,44-47
Treenighetssøndag, 30. mai 2010:
Matt 28,16-20 Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
2. s. e. pinse, 6. juni 2010:
Luk 12,13-21 Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12 Kirkeåret 2009-2010 Side 4 Bokmål
3. s. e. pinse, 13. juni 2010:
Luk 19,1-10 5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31
4. s. e. pinse, 20. juni 2010:
Luk 15,11-32 Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11
Sankthans (Jonsok), 23. juni 2010:
Joh 10,40-42 Mal 4,5-6; Apg 19,1-6
5. s. e. pinse, 27. juni 2010:
Joh 8,2-11 Sak 7,8-12a; Rom 2,1-4
6. s. e. pinse (Aposteldagen), 4. juli 2010:
Matt 16,13-20 Jer 1,4-10; 1 Pet 2,4-10
juli 2010:
Matt 16,24-27 Jos 24,19-24; 1 Pet 1,15-21
8. s. e. pinse, 18. juli 2010:
*Jes 49,13-16 2 Tess 3,6-12; Matt 10,28-31
9. s. e. pinse, 25. juli 2010:
Matt 7,21-29 Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6
Olavsdagen (Olsok), 29. juli 2010:
Matt 20,25-28 Esek 18,29-32; Ef 4,17-21
10. s. e. pinse, 1. august 2010:
Luk 12,42-48 Jes 10,1-3; Apg 20,17-24
11. s. e. pinse, 8. august 2010:
Joh 6,66-69 Jes 5,1-7; Rom 11,25-32
12. s. e. pinse, 15. august 2010:
*Sal 32,1-5 1 Joh 1,8-2,2; Matt 21,28-31
13. s. e. pinse, 22. august 2010:
Matt 12,33-37 Sal 40,2-6; Jak 3,8-12
14. s. e. pinse, 29. august 2010:
*Matt 5,38-42 5 Mos 10,17-21; Rom 13,8-10
15. s. e. pinse, 5. september 2010:
Joh 5,1-15 Sal 103,1-6; Ef 5,15-20
16. s. e. pinse, 12. september 2010:
Luk 10,38-42 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13 Kirkeåret 2009-2010 Side 5 Bokmål
17. s. e. pinse, 19. september 2010:
Luk 7,11-17 Job 19,25-27; Rom 8,18-23
18. s. e. pinse, 26. september 2010:
Joh 8,31-36 Jer 6,16-20; Gal 5,1-6
19. s. e. pinse, 3. oktober 2010:
Mark 10,17-27 2 Mos 20,1-8.12-17; Fil 1,20-26
20. s. e. pinse, 10. oktober 2010:
*1 Mos 9,8-17 Hebr 11,1-4.7-10; Joh 9,1-7.35b-38
21. s. e. pinse, 17. oktober 2010:
Mark 10,13-16 1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32
22. s. e. pinse, 24. oktober 2010:
Matt 11,25-30 Sal 100; Rom 8,31-39
Bots- og bededag, 31. oktober 2010:
Luk 13,23-30 Jes 55,6-7; Gal 6,7-10
Allehelgensdag, 7. november 2010:
Matt 5,13-16 Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3
25. s. e. pinse, 14. november 2010:
Joh 6,37-40 Dan 12,1-3; 1 Kor 15,42-49
Siste søndag i kirkeåret, 21. november 2010:
*Hebr 3,12-14 Jes 51,11-15; Matt 25,1-13
* Om tekster med [ ] sier Kirkeårets tekster:
Versene som står i klammer [], kan sløyfes når teksten bare leses opp, men de skal tas med når teksten er prekentekst.
Søndag før faste (Fastelavn) 14. februar
Maria budskapsdag 21. mars
Påskedag 4. april
Kristi himmelfartsdag 13. mai
Pinsedag 23. mai
Bots- og bededag 31. oktober
Allehelgen 7. november
1. søndag i advent 28. november
 

 

Powered by Cornerstone