Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre

Å tørke tårer

Allehelgensdag
2009-01-02
Åp.21, 1-7

Himmelske Far, du kjenner våre hjerter og våre tanker. La denne søndagen bli en dag for å finne ro og klarhet hos deg. Vi ber for dem som alene og sammen med andre vandrer i sorgens landskap. Vær du dem nær med din sterke trøst. Gi oss alle ved din hellige Ånd kraft og stillhet til å høre ditt ord i dag. Amen

”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne” leser jeg i begravelser og i dagens prekentekst. Hver tåre, hver eneste tåre. Den som er barnevakt eller foreldre, har et ansvar for å tørke bort tårer. Barn slår seg fort og tårene triller i takt med blodet fra skrubbsåret, ispedd gråt og snufsende ord om det som skjedde; Det var så vondt å slå seg, ramle på sykkelen, ja du kan tenke deg selv. Når tårene er tørket, såret har fått plaster, er leken i gang igjen. Men ikke alle får tårene tørket bort. Det synes jeg er så vondt å tenke på. At noens tårer størkner på huden, andres fryser seg fast i kulden og blir hengende som små istapper fra hjertets takrenner gjennom hele livet til minne om en mangel på trøst da behovet var som størst. De smelter ikke, så de kan renne vekk. Barn blir til voksne, og voksnes tårer tørkes sjelden bort, med mindre egen hånd eller en andres trøstende hånd tar dem bort.
Opplevelsen av det å gråte er antakelig like forskjellig som det finnes mennesker som gråter. Du skal ikke langt tilbake i tid hvor regelen var at store gutter gråter ikke og hvert fall ikke menn. Det var forbundet med noe pinlig og flaut. Andre kjenner på en lettelse å få gråte, gråte ut det presset innmari hardt på. Gråten er et utrykk for ulike følelser. Spedbarnsgråten er den eneste måten et spedbarn kan skaffe seg oppmerksomhet på. I bryllupet gråter folk av glede, men de fleste vil tenke at gråten i utgangspunktet er et følelses uttrykk over noe som er trist og leit. Tårer som renner på kinnet har sine kilder i ulike følelser og opplevelser, samtidig som det finnes en indre gråt, en gråt uten tårer på kinn. Det gjør at gråt og gråt ikke uten videre er det samme.
I dag er det allehelgensdag. Mange har vært på kirkegården, tent lys og kanskje felt en tåre som hadde sin kilde i savnet. Sant nok, finnes det mye vondt å gråte over i denne verden, alt fra blødende skrubbsår, menneskers stygge handlinger mot hverandre og naturkatastrofer. Du skal ikke se deg mye rundt før du oppdager akkurat det. Dagens tekst kommer på slutten av Åpenbaringsboken og her er det stor dramatikk. Dommen er falt, døden og dødsriket er kastet i ildsjøen og den nye himmel og jord bryter frem. Allehelgensdag blir derfor en dag som nærmest løfter våre liv her og nå, opp, ut og inn i den virkeligheten som Gud skal skape, hvor det som før var av død, sorg, skrik og smerte er borte og alt er entydig godt. For å fortelle hvor godt det blir, tar Johannes i bruk byen Jerusalem. Jerusalem var ingen hvilken som helst by. Det var den hellige by, der templet stod med paktkisten og det aller helligste, hvor Gud bodde blant sitt folk. Salmenes bok beretter om vakkert og flott det var å reise til Jerusalem og templet der. For de kristne fikk Jerusalem en ny betydning da det var utenfor denne byen Jesus døde og oppstod. Det var i denne byen den hellige Ånd kom over disiplene og en første kristne menighet ble dannet. Denne rollen som Jerusalem hadde for både jøde og kristne, ble ikke mindre når byen ødelegges av romerne i år 70. Det nye Jerusalem blir derfor det helt maksimale når Johannes skal forklare den nye himmel og den nye jord. Det er det nye Jerusalem, ikke bygd opp av mennesker, men som kommer ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Slik blir Jerusalem stående som det fullkomne samfunn mennesker i mellom og Gud og mennesker. Gud selv skal bo hos menneskene og de skal være hans folk. Noe bedre kunne ikke forestilles.
Denne nye virkeligheten skal ikke bare komme engang i fremtiden og eller bare bli omtalt i bilder. Den er kommet, for den kom med Jesus Kristus. Der Jesus gikk frem, delte han ut himmelske goder til folk og tørket bort tårene fra deres kinn, også de som falt ved graven. Jesus lever og inntil videre deler han ut sine himmelske goder ved Ordet, dåpen og nattverdsbordet og vi får leve i hans nærvær som barn i Guds rike. Engang, når Guds rike kommer fullt og helt skal Gud gjøre som barnevakten og foreldre gjør; å tørke bort tårer fra sine gråtende barn, inkludert tårene som frøs fast, for så slippe dem ut til lek og glede på en nyskapt himmel og en nyskapt jord. Denne trøsten og dette håpet holder jeg fast i, når tårene triller ned på mitt eget kinn. Det er mitt ønske at du tør gjøre det samme, i dag og alle kommende dager.
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Hans Jørgen Nilsen

Powered by Cornerstone