Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Biskopens Juleandakt 2016

Biskopens Juleandakt 2016

2016-12-01

Juleevangeliet slik Lukas forteller:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
     4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
     8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:          
    14 «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Kan det være Gud?

Historien om barnet lagt i en krybbe i en stall i Betlehem for over 2000 år siden skal snart igjen lyde fra kirker og forsamlingshus. I julesanger og juletradisjoner møter vi det gamle budskap. Noen oppfatter historien som en rørende og vakker beretning det er fint og samles om, en god tradisjon som holder vår kultur sammen. Og det er en funksjon av denne gamle fortellingen. Men fortellingen om barnet i krybben er så mye mer, i den er så mange sider av menneskelivet gjemt. Maria og Josef var fattige småkårsfolk fra utkanten Nasaret. Fortellingen rommer den fattige og den som er utenfor. Maria og Josef omsluttet barnet med kjærlighet, med en mors ømhet og en fars trygghet. Fortellingen rommer kjærlighet.
Gjeterne som kom inn fra markene omkranser barnet og familien i stallen. Senere kommer vismenn langveis fra også dit. Fortellingen rommer det grenseløse menneskelige fellesskap.
Stallen var ikke et godt sted å være. Antagelig mye mer kummerlig enn mange av de bilder som er malt av den. Dette var det eneste sted som var åpent for den lille familien. Fortellingen rommer utestengelse og isolasjon.
Kort tid etter fødselen måtte Maria og Josef ta barnet med å flykte til Egypt. Herodes ville drepe barnet. Historien rommer flukt og terror, redsel og hjemløshet.
Englene sang om en stor glede, en glede for hele folket. Her var det ingen forskjell, dette barnet skulle betyr noe for alle, gi noe til alle. Fortellingen rommer alle typer mennesker.
Jesusbarnet i krybben var et under, slik alle barn som blir født er et under. Men englenes forkynnelse sa at han også var Guds sønn. Det gjør underet, mysteriet, det uuttømmelige i tilværelsen enda større. Fortellingen rommer undringen over underet.
Fortellingen kommer til oss med ord til våre menneskelige fellesskap, ord om at det ikke skal være grenser mellom oss, men at alle mennesker har verdi slik de er. Dette perspektivet på julefortellingen utfordrer vår politikk, vår livsførsel, våre prioriteringer.
Fortellingen kommer til oss med ord om å være gjestfri, ta imot den hjemløse og den som er på flukt fra terror og fare, slik Jesus og familien var. Midt i vår velstandsfulle julefeiring er denne historien en dyp dyp utfordring til oss. I den hjemløse ser vi en avbildning av Jesus.
Fortellingen kommer til oss med bud om kjærlighet, vist oss i Maria og Josefs kjærlighet til barnet, vist oss i Guds kjærlighet som kom som et lite barn inn i vår verden, slik englene sang om.
Fortellingen kommer til oss med underet.
Da er det kanskje mer enn en gammel fortelling vi ser og hører? Er det ikke Gud vi ser? En Gud som kommer dit vi er, midt i vår verden og deler alt med sin skapning. En Gud som rommer alt det menneskelige. En Gud for alle tider. En Gud for alt folket.
Er det ikke Gud vi ser?

Velsignet jul!

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Powered by Cornerstone