Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre

Fra prestens skrivebord...

Simone ,mblad2016-4
2016-12-01

Til neste år skal Lutherske kirker over hele verden feire et stort jubileum; den 31. oktober blir det da nemlig 500 år siden Martin Luther (1483-1546) utgav sine 95 teser mot avlat og dermed gav startskuddet til reformasjonen.  Selvsagt var Martin Luther et barn av sin tid og vi lever nok i en verden som er på mange måter helt annerledes. Jubileumsåret gir en ekstra anledning til å ta frem skriftene til Martin Luther og se på, om de fortsatt har betydning for oss den dag i dag. Og det tror jeg så absolutt de har.  For Martin Luther var veldig opptatt av det enkelte menneskets tilgang til Gud og til frelsen. Og selv om verden har forandret seg, så har jo selve mennesket ikke forandret
seg så mye. Og Gud, om han vitner jo bibelen at han er evig og uforanderlig (jfr. Jak 1,17b). Ved siden av reformasjonsskriftene og bibeloversettelsen til tysk skrev
Luther også et stort antall salmer. Den mest kjente er kanskje "Vår Gud,  han er så fast en borg", men det finnes flere. Salmer og sanger har evnen til å snakke ikke bare til vår forstand men også til vårt hjerte. Og dermed har Luthers salmer ikke bare bidratt til gudstjenestelivet, men også til de enkeltes tro og fromhet. Jeg håper derfor at vi i jubileumsåret kan blåse nytt liv i noen av Luthers salmer og oppdage dem for oss. Til bruk i sin egen familie skrev Luther et julespill. Derfra stammer salmen "Fra himlen høyt jeg kommer her" (Nr. 32 i Norsk Salmebok 2013). I de første versene er det engelen over Betlehem som fremfører sitt glade budskap om barnet som er født. Disse versene ble i originalen fremført av en solist (et av Luthers barn). Men det er kanskje andre delen som gjenspeiler Luthers anliggende bedre, der er det nemlig menigheten som svarer på Guds  ord. Ved å kle dette svaret i en sang får Luther hele menigheten til å være med på det som blir en sunget bønn og både budskapet og bønnen blir en del av den enkeltes trosutøvelse. Vers 10 er en fin bønn for juletiden, også for oss, med den vil jeg ønske oss alle en God Jul! " Å, hjertens kjære Jesus Krist, Gjør deg en vugge i mitt bryst! Kom  vil deg i mitt hjertes skrin, Og gi meg del i nåden din!" (M. Luther, oversatt til norsk av M: B: Landstad)
Simone Schiebold

Powered by Cornerstone