Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre

Mer enn minner

Andakt av Jan Kåre Jakobsen
2011-05-03

De aller fleste har et fotoalbum. 
Det inneholder bilder av personer vi har møtt, eller ting vi har vært med på. 
Når vi blar i fotoalbumet, er det nesten som vi opplever det igjen. Vi begynner å tenke på mennesker og situasjoner vi ikke har tenkt på på lang tid. Oftest er det gode minner som blir brakt til live. 
Av og til kanskje også vonde minner. 

 På mange måter er Det nye testamente som et fotoalbum.
Det presenterer en mengde "bilder" av Jesus. 
Mange av fortellingene er så levende fortalt at det er nesten som vi er til stede. 
Likevel er det her snakk om noe langt mer: 
Jesus er selv sammen med oss "ved Den Hellige Ånd". 
Det dreier seg ikke bare om gamle minner. 
Dette er selve kjernen i Pinsens budskap. 
Pinsedag forteller oss at Den Hellige Ånd kom over Jesu disipler. 
Da gikk dette løftet i oppfyllelse: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. 

 

Bibelen forteller nemlig ikke bare om Jesus, men Jesus møter oss gjennom Bibelen. 
Ting som opprinnelig ble sagt til bestemte mennesker i en bestemt situasjon, kan nå bli et ord til oss i vår situasjon. 
Jesus lovte sine disipler at han ville være med dem alle dager inntil verdens ender. 
Vi får lese de samme ord som et løfte til oss. 
Et sted leser vi om at Jesus sa til ei kvinne: ”Dine synder er tilgitt”. 
Vi får lese de samme ord som et tilsagn til oss....
En gang stanset han under et tre, og ropte: ”Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.”
I dag er det kanskje ditt navn han roper.....

 Derfor er Bibelen aktuell. 
Derfor er Jesus aktuell. 
Han angår oss som lever i 2002. 
Han  vil møte oss, han har noe å si oss - i vår (grå?) hverdag. 
Å leve i fellesskap med Jesus Kristus, det er å Leve. 

  

Til lykke med pinsefesten!

Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn,

jeg kommer til dere. 

Joh 14,18

Powered by Cornerstone