Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Gudstjeneste, Dåp, Vigsel, Begravelse>Gudstjeneste>Prekener>ANDAKT menighetsblad 201103
ANDAKT menighetsblad 201103

ANDAKT menighetsblad 201103

Ved Simone Schiebold
2011-07-22
Når jord og himmel møtes her, når Jesus Kristus er oss nær, da vet vi livets krefter gror i kirkens rom, ved alterbord.

Når jord og himmel møtes her,
når Jesus Kristus er oss nær,
da vet vi livets krefter gror
i kirkens rom, ved alterbord.

Vi bærer våre bønner frem
og vet at Gud vil høre dem,
og tar oss trofast i sin favn,
velsigner oss i Jesu navn.

Han kjenner både gråt og smil,
han ser vår tro, vet om vår tvil,
han er vår frelses offerlam,
vår vei til fred er skjult i ham.

Han åpner for oss nådens dør,
og Ordet lever; kom og hør,
han hvisker om og om igjen:
"Du er mitt barn, jeg er din venn."

Når jord og himmel møtes her,
når han i Ordet er oss nær,
da har vårt hjerte funnet fred
i kirkens rom, på dette sted.

I kapittel 6 i Jesajaboken forteller profeten selv oss en utrolig historie, en visjon. Profeten får se et glimt av himmelen, av Guds virkelighet. Jesaja er i templet i Jerusalem, som var i sin tid et stortartet byggverk som skulle gjenspeile både Guds herlighet, majestet og storhet og Guds nærvær på jorden.
Men det store templet i Jerusalem er altfor lite til å fatte Gud. Profeten kan bare se en kant, det nederste stykke av Guds kappe, som klarer å fylle templet helt ut. Gud selv er jo så mye større.
Også vi har bygninger som står i vår verden for å vise at Gud er oss nær; kirkene våre. Og disse kirkene kan også være et sted der vi kan møte Gud og få et glimt av hans virkelighet. Skjønt, visjoner som den Jesaja hadde, er kanskje sjeldne og ikke alle mennesker får oppleve å se Guds verden på denne måten. Men hvis jeg leser beretningen fra Jesaja om igjen, så oppdager jeg en ting til: Selv om det Jesaja ser er overveldende, er ikke det det avgjørende. Viktigere er at noe røres ved profeten ogde ordene han får høre: Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.
Og det er noe jeg også kan få oppleve når jeg går i kirken.
Gudstjenesten er full av Guds ord, og iblant opplever jeg at han snakker direkte til meg, når ordene går rett til hjertet mitt. Da røres noe i meg.
Det finnes direkte berøringer også, når jeg tar nattverdbrødet og spiser det, for eksempel. Og ordene om syndstilgivelsen er også der, i nattverdliturgien som snakker om kalken som den nye pakt ”til syndenes forlatelse”.
Det som skjer i gudstjenesten, i liturgien og forkynnelsen er ment til å ta meg med inn i Guds verden. Jeg blir invitert til å synge sammen med serafene fra Jesajas visjon: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot!
Og i boka Salmer 97 finner vi en salme som snakker om det med ordene ”Når jord og himmel møtes her”(nr. 103), det er det de gjør. Guds himmel, Guds kappe berører jorden, vår verden, som i templet i Jerusalem så også i våre kirker og våre gudstjenester.
Men så er også det andre sant. Gud er ennå mye større enn templet i Jerusalem og våre kirkerom til sammen. Englene, og vi sammen med dem, synger jo: All jorden, hele jorden er full av hans herlighet. Og da er det ikke alltid nødvendig å gå i kirken for oppleve et stykke av Guds herlighet og nærvær på jorden, for å se at jord og himmel møtes. Det gjør de likegjerne her på kontoret mitt der jeg sitter og skriver, på fjelltrimposten, på stranda i Syden eller hvor du nå enn er.
Må Gud åpne våre øyne og våre hjerter slik at vi, både her og der, ser hans virkelighet i vår verden, kjenner hans berøring og hører hans ord.

Amen.

Powered by Cornerstone