Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Gudstjeneste, Dåp, Vigsel, Begravelse>Gudstjeneste>Prekener>Felles Gudstjenester i Meløy!
Felles Gudstjenester i Meløy!
Fra prestens skrivebord - Meløy menighetsblad nr. 1 - 2014

Felles Gudstjenester i Meløy!

av Leif Larssen
2014-03-20

På et fellesmøte i fjor høst hvor alle tre menighetsrådene, dvs Fore og Meløy-, Glomfjord- og Halsa menighetsråd, var samlet, ble det satt av tid til å drøfte felles gudstjenester i Meløy. Tanken er at vi noen ganger i året samler oss om felles gudstjenester, som får mer karakter av storsamlinger, og som kan være med å styrke ”vi- følelsen” i Meløy.
Slik det ser ut nå så har vi fått på plass Kystmessen i Meløy kirke. I fjor var det nærmere 400 mennesker til stede. Og i år skal denne gudstjenesten, som i fjor, arrangeres i nært samarbeid med Steinkai-markedsdagen.
Datoen blir søndag 29. Juni.
I tillegg arrangerte vi felles Allehelgens-gudstjeneste i Fore kirke for Glomfjord- og Fore og Meløy menighet. Denne gudstjenesten fikk vi gode tilbakemeldinger på og vi vil derfor forsøke samme opplegg til høsten.
I søndre Meløy har vi over flere år hatt et utmerket samarbeid med Meløy Søndre Frikirke vedr. gudstjenesten på bibel-dagen. 
Dette gode samarbeidet vil vi fortsette med.
På fellesmøte mellom menighetsrådene ble det også løftet fram en idé om en mulig felles gudstjeneste på Halsa med barna og de minste i sentrum. Kanskje kunne dette bli en gudstjeneste hvor alle barnekorene i Meløy deltok. Tanken er god og den vil bli fulgt opp, men vi har enda ikke tatt noen avgjørelse i forhold til dato.
Den siste fellesgudstjenesten som ble drøftet var koblet opp til Glomfjord og 1. mai. Gjennom mange år har det vært fast tradisjon med 1. mai gudstjeneste i Glomfjord. Denne gudstjenesten har potensiale i seg til å kunne bli en storsamling for industristedet Glomfjord og hele Meløy. Men dette innebærer et tettere samarbeid med næringslivet og fagforeningene. Tema for 1. mai er gitt, det må handle om arbeidsplasser, nyskapning og solidaritet. Og med de tøffe prosessene som Meløy har vært i gjennom – og står midt oppe i med hensyn til arbeidsplasser, arbeidsledighet etc, hadde det vært midt i blinken å videreutvikle 1. mai gudstjenesten i Glomfjord til en stor-samling for hele Meløy.
Herved er hansken kastet!
Av Leif Larssen

Powered by Cornerstone