Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Fra prestens skrivebord
Meløy menighetsblad nr. 2 - 2014

Fra prestens skrivebord

Av Simone Schiebold
Schiebold, Simone
2014-04-25

Paul Gerhardt (12. mars 1607 - 27. mai 1676 ) var evangelisk-luthersk teolog og regnes sammen med Luther som en av de betydeligste tyskspråklige salmediktere.

 

Gerhardts liv lå i skyggene av fryktelige katastrofer i Tyskland; pesten og lidelsene som kom fra tredveårskrigen (1618–1648).

Disse dyrekjøpte erfaringene satte sitt preg på hans diktning som hadde den hensikt å være til trøst og oppmuntring for de mennesker som hadde mistet alt håp. Hans egen familie kom heller ikke uskadd fra lidelsene; han mistet fire av sine fem barn.

Det skinner også igjennom i en av hans mest kjente salmer: Befiehl du deine Wege (norsk: Velt alle dine veier  nr. 464 i ny Salmebok), som er skrevet over Salmeverset 37,5 som nå i vår nyeste bibeloversettelse nå lyder slik: Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

 

I Gerhardts Lutherbibel var siste linje gjengitt med: er wirds wohl machen - han skal gjøre det vel.

Leser man de første ordene av hvert vers nedover, så får man hele bibelverset, i Landstads oversettelse blir det: Velt på Herren din vei og håp på ham. Han skal det gjøre.

Salmen minner oss om å stole på Gud i alt som skjer med oss.

I første verset referer Gerhardt vel til fortellingen der Jesus stiller stormen, når han skriver:

Han som kan storme binde og bryte bølgen blå, han skal og veien finne, den vei hvor du kan gå.

Men nå er jo sommeren på vei til oss, og da kan gir oss Gerhardt en glad sommervise: Geh aus mein Herz und suche Freud - nr 840 i vår nye salmebok: I denne fagre sumarstid gå ut min sjel og gled deg i vår Herres store under (oversatt av B. Støylen).

 

 

 

 

Simone Schiebold

 

Powered by Cornerstone