Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Andakt  sommer 2014

Andakt sommer 2014

Scimone Sdhiebold
2014-07-09

Som menighetsprest møter jeg ganske mange mennesker i kirka. Jeg møter mange på de store festdagene, til Jul, til dåp og konfirmasjon, til 17. mai, til bryllup. Det er ofte store gledesdager og festdager for hele familien. Og det er flott at mange fortsatt synes at det er godt å feire festene sine også med en gudstjeneste i kirka. Gud får lov å være med på livets høydepunkter. Vi kommer til Gud med vår glede og med vår takk og ber om velsignelse for veien videre.

Og så møter jeg det motsatte. Jeg møter mange som nettopp har mistet en de har vært glad i. Jeg møter mennesker i sorg. For noen er det også nød og fortvilelse. Det er livets dype daler og mørke stunder. Også i triste tider går vi til kirka. Vi går til Gud når vi leter etter trøst og håp eller svar på våre spørsmål. Det er godt at vi søker Guds nærhet da - han er med oss i mørket.

Men livet består av mer en bare fjelltopper og dype daler. Det finnes en del søndager med vanlige gudstjenester uten spesiell anledning. På disse søndagene er det ikke like mange i kirka. Og på mange dager er kirka rett og slett stengt og det er ingen som kan møtes der i det hele tatt. Hva med disse dagene?

I Jesus ble Gud menneske og levde et helt liv. Han opplevde både festglede og stor sorg i livet sitt. Men det var mange andre dager også – hverdagene. Jesus har opplevd også disse dagene – hverdagen er ikke fremmed for Gud. Og like før Jesus fór opp til himmelen igjen, gav han vennene sine dette løfte: ”Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt 28,20)

Jesus lover å være med oss alle dager av våre liv – han vil være til stedet og dele livet vårt ikke bare på søndager, til fest og i begravelser, han vil gjerne være en del av livet vårt også midt i hverdagen, på de kjedelige dagene som virker litt gråe og ensformede og på de travle dagene, der vi ikke får så mye tid til å tenke oss om. Han vil være med når vi sover, når vi spiser, når vi jobber. Han vil være med i det vi gjør - uansett. Gud er med i vår hverdag. Han har lovet oss det. Men gir vi ham rom til å være der?

Det handler ikke så mye om hva vi gjør på disse dagene. Det er jo en god ting å be, å lese i bibelen eller å gå til gudstjenesten også på en ”vanlig” søndag. Men det er ikke det som er avgjørende.

Luther sa i sin store katekisme(i forklaringen til det første budet): En gud kaller vi det en skal vente seg alt godt av og ta sin tilflukt til i all sin nød. Det du binder ditt hjerte og setter din lit til, det er i virkeligheten din Gud.

Og da er spørsmålet altså: Får Gud være vår Gud også på disse dagene innimellom fest og sorg? Er han viktig i våre liv? Stoler vi på ham og forventer alt det gode fra ham?

Vi må ikke gjøre noe spesielt for å gi plass til Gud i våre liv. Men det vi gjør, det må vi gjøre for Gud. Vi alle har vår plass i livet, et oppdrag eller et yrke, en rolle eller en funksjon. Det tyske ord for ”yrke” er ”Beruf” – det betyr egentlig ”kall”. Det er Gud som kaller oss til å innta vår plass i livet og gjøre det vi gjør til Guds ære. Da blir også matlaging, rengjøring og regnskapsføring til en gudstjeneste. Lignende tanker finner vi også igjen i Matias Orheims (1884 - 1958) salmer, blant annet i Eg har ei teneste stor for Gud (424) og i Kvardagskristen vi eg vera (667), som står i vår nye salmebok. Andre verset av sistnevnte salme begynner slik:Kvardagskristen, døypt til yrke, fødd til kjærleik, skapt av Gud,

vigslar heim og hall til kyrkje, kjøkenkrå og handelsbu.

Vi må altså ikke nødvendigvis gå til kirka for å møte Gud. Gud er allerede der, uansett hvor vi er. Hvis vi gir ham rom til å være vår Gud også i vår travle hverdag, da blir stedet vi er på til en kirke, der Gud er oss nær og der det blir ”festglans kring det kvardagsgrå”. Amen.

 

Powered by Cornerstone