Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre

Biskopens julehilsen 2011.

2012-02-10

Hellig juleild

Biskopens julehilsen 2011.

Biskopens julehilsen 2011.

Bildet på bispedømmets julekort er hentet fra altertavla i Bodø Domkirke. De gylne bølgene, som stiger opp mot det vakre glassmaleriet, illustrerer den hellige ilden som stiger opp fra kirken. Det skaper tanker både om påske og pinse, men hva med jula?
Elias Blix, som vi har feiret i år, 175 år etter hans fødsel, har gitt ilden en juledimensjon for meg i den vakre salmen ”Sæle jolekveld!”. For her skriver Blix nettopp om en julekveldens ”heilage eld”. Ilden er svaret på englesangen og på budskapet om Jesu komme til jord. På vårt sted. Hver jul!
Jeg forestiller meg at Blix husket flammene fra ildstedet i barndommens hus på Våg i Gildeskål. Det var sikkert de fineste vedkubbene med de klareste ildtunger som gav en spesiell julekveldsstemning fylt av lys og varme. Ilden som stiger opp, er en gledens og takkens ild skapt av englenes sang. Den lød første gang over Betlehem og siden lyder den hver jul på hvert sted hvor Jesu fødsel feires.

Vår julesang er en del av et stort, universelt kor, slik Blix minner oss om i avslutningsstrofen: ”Syng då alle med, jord og himmel, kved!” Det er det himmelske budskapet som skaper den hellige ilden.

Gledelig jul ønskes alle!

Biskop Tor B Jørgensen

Salmen ”Sæle jolekveld” står i Norsk salmebok, nr  67. Den er også med i det endelige utkastet til ny salmebok.

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,
syng i dag den same songen
som dei song den fyrste gongen
over Betlehem:
Sjå din Frelsar kjem!

Sæle jolekveld!
I vårt loge tjeld
vil no Jesus heimvist taka,
så hans sysken små kan smaka
er på jord den fred
som Guds englar gled.

Sæle jolekveld!
Lat ein heilag eld
stiga høgt i logar klåre
opp ifrå vår låge åre,
brenna i kvart bu
høgt i takk og tru!

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,
lovar Gud for dei fekk kveda
ut på jord den store gleda.
syng då alle med,
jord og himmel, kved!

 

Powered by Cornerstone