Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>maler>Fra prestens skrivebord menighetsblad 4 2015

Fra prestens skrivebord menighetsblad 4 2015

Simone Schiebold
2015-10-07

Forandrings skygge følger tro min vei...

slik setter andre verset i salmen O bli hos meg (nr. 818 i Norsk salmebok 2013) ord på noe grunnleggende vi opplever gjennom våre liv, nemlig det at vi stadig befinner oss i forandring. Denne innsikten er gammel. Den greske filosofen Heraklit sammenlignet livet med en elv og konstaterte: Panta rhei - alt flyter.

Vi opplever  forandring gjennom hele livet. Naturen forandrer seg i takt med årstidene og årene går. Vi ser hvordan menneskene blir født, vokser og blir eldre. Vi ser hvordan nye generasjoner vokser opp etter oss. Og vi kjenner på egen kropp at vi selv er del av det. Vi drømmer stadig om og har et håp for en bedre fremtid, og da kaller vi forandringen for utvikling og fremskritt. For vi skjønner at det må forandring til for oppnå vår drøm.

Men samtidig så bærer vi i oss et ønske om tilhørighet og stabilitet. Vi vil gjerne vite hvordan tingene forholder seg slik at vi kan finne oss til rette i verden. Forandring kan skape usikkerhet og skremme oss. Vanligvis er vi mennesker såpass tilpasningsdyktig at vi klarer å forholde oss til forandringene vi møter. Men det kan jo bli litt mye til tider og kanskje vi tar oss i at også vi ønsker oss tilbake til de gode gamle tidene. Begge sider, ønsket om en bedre fremtid og ønsket om stabilitet finner vi igjen også i politikkens maktkamp.

Nå har vi nettopp hatt valg. Vi har valgt nytt kommunestyre og fylkesting, nye menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Og attpåtil skal vi få en ny biskop. Det er kanskje godt med nye hoder i posisjonene, men det kan jo kreve litt tilvenning. Alt dette er tegn som viser at tidene forandrer seg. Vi kommer ikke ifra det. Og det er ikke rart om vi da leter etter det som består når alt blir nytt og annerledes.

Salmen O bli hos meg søker trøst hos Gud og sier: O du som ei forandres, bli hos meg! Når forandringene blir for mange for oss, så håper vi at den uforanderlige Gud kan bistå oss. Han kan være en konstante i våre liv som vi kan holde oss til når alt annet forandrer seg.

Bibelen forteller oss at Gud, som var der i skapelsens morgenen, ja til å med før det, består i dag og er den samme også nå og i all evighet. Salme 90 (vers2) sier det på denne måten:

Før fjellene ble til, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud.

Og i Klagesangene (kap 3,22+23) står det: Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor.

Disse ordene ble grunnlaget for salmen Stor er din trofasthet (nr. 322 i Norsk salmebok 2013). Første verset av denne lovsangen setter ord på håpet at Gud står fast og gir oss den tryggheten vi trenger når vi går forandringene i møte. Der står det:

Stor er din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti.

Du er den samme, din miskunn er evig, slik som du var, skal du alltid forbli.

Amen.

 

Powered by Cornerstone