Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>maler>Nytt fra Glomfjord menighetsråd
diverse

Nytt fra Glomfjord menighetsråd

2006-10-20
 
Nytt fra Glomfjord menighetsråd:
 
Glomfjord Kirke 50 år:
I 2007 er det 50 år siden Glomfjord kirke ble tatt i bruk. Første Gudstjeneste var 7.april.
Det er satt ned en Hovedkomite bestående av: Bjørg H.Tinnan-Solhaug, Hanne Hillestad, Åse Pedersen, Anne Marit Olsen og Hans Jørgen Nilsen.
I tillegg har Arnfinn Myrvang sagt ja til å hjelpe til med et Jubileumsskrift. Han får med seg Liv Strømslid, Åse Pedersen, Hans Jørgen Nilsen og Håkon Sundby i redaksjonsgruppen.
Det vil legges opp til en del arrangement og aktiviteter utover året for å sette fokus på kirka.
Allerede i 2006 vil komiteen markere seg ved å prøve å til konsert på morgenen 13. desember med barnekoret som viktige aktører.
Komiteen er åpen for innspill fra bygdas befolkning.
 
Bruk av rommene i kirka:
Noen har sikkert registrert at rommet i kjelleren er tømt. Dette rommet stor for det meste ubrukt, men fylt opp av gamle ubrukelige møbler.
Nå jobber vi for å få malt rommet og ønsker etter hvert å få innredet rommet på en praktisk måte for spesielt å kunne bruke det til aktiviteter fro barn og unge.
Noen ungdommer har sagt ja til å være med å male rommet. Vi trenger også en elektriker som kan skifte ut lysarmaturet og gjerne noen snekkerkynde personer etter hvert når rommet skal innredes.
Ta kontakt med Bjørn Tinnan-Solhaug på tlf 97507951 som vil være dugnadsansvarlig for dette prosjektet.
 
Nye bord og stoler i kirka:
De som kom til kirka i sommer på Gudstjenester og var med på kirkekaffen, observerte at det var kjøpt inn 5 bord og 25 stoler til bruk utenfor kirka.
Etter hvert har vi også sett at bordene var praktiske å bruke inne i menighetssalen i stede for de store tunge bordene som brukes her.
Spesielt er det noen av de eldre som er glade for dette. Dersom noen ønsker å være med å gi sin gave til disse møblene, er vi svært takknemlige for bidragene.
 
Økonomien i menigheten:
Mange tror at menighetsrådene har støtte fra det offentlige til sin drift. Dette er ikke tilfelle.
Alle investeringer og driftsutgifter som går utenom det lovpålagte, må Menighetsrådet finansiere selv.
Dessverre er det liten tradisjon for å gi penger til støtte for menighetens arbeide i Glomfjord.
Menighetsrådet har ønsker om å kunne være en viktig aktør for et positivt oppvekstmiljø i hjembygda vår, men mye av det vi trenger koster penger.
Vi ønsker å kjøpe inn en projektor. Denne kan brukes både til filmkvelder for de unge, til film og bilder for barna, og til filmkvelder med sangvideoer og annet for eldre.
Vi har nevnt tidligere kjellerrommet, og med nærhet til kirkeparken ønsker vi å ha flere bord og stoler til bruk ute.
Vi jobber for å få et kontor på loftet der alt administrativt arbeide i menigheta kan samles, slik at sakristiet blir er roligere rom til mulighet for samtaler og forberedelser til Gudstjenester.
Dette er også et ønske fra våre prester.
Dersom noen kan tenke seg en fast givertjeneste til menigheten, er dette mulig. Tar dere kontakt med Kirkekontoret, får dere også vite hvordan dette kan gjøres, og få skattefradrag for beløpet dere gir.
 
Kirkeparke:
Menighetsrådets leder tok i vår initiativ til et møte med kommunen  og statskraft for å få en avklaring på vedlikehold av området rundt kirka, inklusiv kirkeparken.
Det viser seg at Statskraft ikke eier noe av det aktuelle arealet og taket derfor nei til møtet.
Den 19.september hadde vi en befaring der Ordfører og folk fra teknisk/uteseksjonen var med.
Ordfører var positiv til at kommunen skulle gå inn med ressurser og midler for å utvide parkeringsplassen og få reasfaltert hele parkeringsområdet.
Det gamle bårehuset ligger på kommunens grunn. Her vil kommunen rydde opp og fylle i masse slik at den høye kanten blir borte.
Kommune er også positiv til å bruke ressurser på å skoge i området rundt, og oppfordre folk til å hente seg ved og dra sammen grenene etter hvert som jobben går fremover. Kommunen vil også bruke sine folk til å ta ned de granene som er revet løs av vinden.
Det er ønskerlig med en dugnad for å få ryddet i granfeltet mot Glomen. Her må det sages greiner i ca 2m høyde, slik at det er mulig å bevege seg i området.
For den som ikke har vært en tur rundt kirkeparken, anbefaler vi å ta en tur. Det er et vakkert område, og tar vi vare på dette sammen, blir det et flott lekeområde og rekreasjonssted.
Menighetsrådsleder drømmer også om å få til en "Kirkeparkens dag" etterhevrt i Glomfjord der mange aktører kan være med å sette fokus på området gjennom sang, musikk, lek og moro.
 
En mørklagt kirke:
Etter hvert som mørketiden inntar landet vårt, vil nok noen reagere på at det er mørkt rundt kirka vår.
Årsaken til dette er dessverre hærverk.
Både lyskasteren for flombelysning og begge lyktestolpene er knust.
Vi oppfordrer folk til å snakke med ungene om hva slike handlinger fører med seg.
Det koster penger å reparere, gamle mennesker og små unger føler seg utrygge når de må gå i mørket for å komme seg på møter , sangøvelser og andre aktiviteter.
Og det er så unødvendig.
 
50-årskonfirmanter 2007:
For første gang kan Glomfjord kirke invitere til 50-årskonfirmant-jubileum.
Turid Lorentsen og Jan Larsen er valgt fra konfirmantkullet til å være i plankomiteen sammen med Kjellrun Arntsen fra menighetsrådet.
Gudstjenesten er satt til olsok 29.juli 2007.
Powered by Cornerstone