Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Alle menighetene>Stat kirke uttalelse fra menighetene i Meløy

Stat kirke uttalelse fra menighetene i Meløy

2006-11-01

    

Høringsuttalelse fra Fore og Meløy Menighetsråd, Glomfjord Menighetsråd og Halsa Menighetsråd om Statskirkeordningen.
Menighetsrådene i Meløy Prestegjeld har avholdt et åpent folkemøte om Statskirkeordningen.
Sogneprest Olav Jakob Tveit holdt innledning der han både trakk opp Kirkens historiske linjer i landet vårt og orienterte om NOU- Staten og den Norske kirke i korte trekk.
I møtet var det åpnet for en debatt og utveksling av synspunkter, samt et gruppearbeide med utgangspunkt i det spørreskjema som var sendt ut.
Vi bør ha en Nasjonal Kirke med den Evangelisk Lutherske lære som Kongeriket Norge sin Statsreligion, forankret i grunnloven.
Vi må prioritere å gi barn, unge og foreldre grunnleggende opplæring i den kristne tro der menneskeverdet og Jesus er i sentrum.
Den Norske Kirke som Statskirke hvor staten skal ha innvirkning på ansettelser av Kirkens menn og kvinner bør avvikles.
Kirken finansieres gjennom det offentlige uten egen medlemsavgift. En egen livssynsskatt som alle må betale, og som kanaliseres dit den enkelte hører hjemme vil være en rettferdig ordning.
En egen medlemsavgift for medlemmer av en Nasjonal Kirke kan føre til en medlemsflukt verken kirken eller landet er tjent med.
Kirken bør ta i bruk mer direkte valg til Kirkens besluttende organer.
Grunnloven bør fortsatt inneholde prinsippet om at landets Statsreligion er den Evangelisk Lutherske og at vår Nasjonale kirke skal bygge på dette.
Den lokale kirke bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen.
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, men ansvar for økonomien bør fortsatt ligge hos kommunene.
 
Powered by Cornerstone