Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Alle menighetene>Historikk om menighetene i Meløy

Historikk om menighetene i Meløy

2006-11-20

Historikk
Meløy ble eget prestegjeld ved Kongelig resolusjon i 1902. Før den tid var Meløy en del av Rødøy prestegjeld. Kirke har det vært på Meløy siden før 1432, da som Mellø Kapel i Rødøe Prestegjeld. Denne kirken ble revet omkring 1666. I tiden mellom 1661 og 1666 ble det bygget en ny kirke. Denne kirken ble imidlertid ikke så gammel for i januar 1704 slo lynet ned i den og den brant, kun noe av inventaret ble reddet. Ny kirke sto ferdig ca. 1711, denne var neppe særlig solid bygget for bare få år etter oppføringen var det nødvendig med omfattende reparasjoner. Denne kirken ble revet i 1868, etter at formannskap og herrestyre i 1863 vedtok å bygge ny kirke. Tømringen av denne nye kirken tok til våren 1865. Byggearbeidet gikk etter datiden ganske fort for allerede 23.juli 1867 ble kirken innviet, selv om den da ikke var helt ferdig. Så tidlig som i 1875 måtte taket repareres, da taktekke av spon var begynt å lekke. I 1885 var det nye reparasjoner og trolig fikk tårnet kobbertekke da, og det øvrige tak ble tekket med skifer. I 1900 ble det vedtatt å kjøpe ovner til kirken. Stiftsdireksjonen påla i 1906 at det innvendige av kirken skulle utbedres. I 1907 ble så dette arbeidet utført, kirken ble panelt og malt innvendig. Først på 20 tallet ble det også bevilget betydelige beløp til reparasjon og maling av kirken utvendig. I 1927 ble det foretatt nye reparasjoner av taket. Den gamle taksteinen var da så dårlig at den måtte skiftes ut. Det ble da lagt Alta-skifer. I 1935 ble kirken malt igjen og først på 40 tallet ble det montert elektrisk lys. Etter dette ble det ikke utført noe vedlikehold av betydning på kirken før i 1957. Da ble det utfør en god del reparasjoner og deler av kirken ble malt. I 1962 ble resten av malerarbeidet utført og det ble også foretatt en del innvendig reparasjonsarbeider og oppussing. Til jul 1963 ble det oppsatt flombelysning av kirken. I 1964 begynte planarbeidet for å foreta en fullstendig restaurering av kirken til 100 årsjubileet i 1967. I 1966 ble også arbeidet med å innrede et kapell under orgelgalleriet gjort. Planer for dette var det arbeidet med siden midt på 50 tallet. Det ble også innredet prestesakristi, toaletter barnesakristi og et lite kjøkken. Kirken ble for noen få år siden oppusset innvendig, fargevalg m.m. ble gjort slik det opprinnelig var. På grunn av stadig lekkasje fra tak ble så all skifer tatt av, dårlige trobord skiftet, ny papp lagt og skiferen lagt på igjen i 2000/2001. Dårlig bordkladning er/skal også skiftes og kirken skal males, dette arbeidet er forventet ferdig i 2004. Etter dette omfattende arbeid så håper en at kirken skal stå i ganske mange år før det trenges omfattende vedlikehold. Kirken er nord Norges nest største trekirke og har en utrolig flott akustikk, derfor er den en del benyttet til store konserter. Orgelet i kirken er et Albrechtorgel som ble innkjøpt i 1850. Om orgelet finnes det følgende notat: "1 Manual. Ikke pedaler. 8 st. Trompet, Cedecima, Qvinte, Oktav, Fløte, Fugare, Principal og Gidagt". I 1999 ble det kjøpt piano til kirken.

Samme år som Meløy ble eget prestegjeld begynte arbeidet med å få realisert byggingen av Fore kapell på Reipå. Det ble, i 1908, satt ned en komite som skulle arbeide med å realisere dette. I juni samme år ble det søkt til kommunen om et bidrag på kr.100,- i fem år. I herredstyre ble forslaget redusert til kr.50,- pr. år i fem år. Stemmelikhet gjorde at saken måtte behandles på nytt, resultatet av dette ble "Intet at bevilge" mot fire stemmer. Etter hvert stilte kommunen opp som lånetager for kr. 3000.00, mot kausjon av 20 personer. Staten gav også et bidrag på kr.2000,00. Disse beløp, sammen med innsamlede midler og frivillig arbeid muliggjorde reisningen av kapellet.
I september 1908 ble grunnsteinen lagt ned og byggingen kunne ta til. Allerede før jul var taket kommet på og innredningsarbeidet kunne ta til. Ved kongelig resolusjon av 7.juni 1909 ble tillatelse til bruk gitt, og onsdag 17.juli fant den høytidelige innvielse sted.
Sluttsummen for byggingen ble på ca. kr.8000,00.
Sist i 20. årene tok arbeide med å få kapellet utvidet og ombygget til. Sist på 1932 bevilget herredstyret kr.18.000,00 til denne utvidelsen og i september 1932 var dette arbeidet ferdig. I 1966/67 ble det også foretatt utbygging for å gi bedre plass til prestesakristi, barnesakristi og plass til toaletter og garderobe. Dette arbeidet var beregnet å koste kr.100.000,00.
En komité er nå satt ned for å planlegge oppussing og ominnredning av kirken slik at den kan bli mer funksjonell. Arbeidet er forventet ferdig til 100 årsjubileet i 2009. 
Grunnsteinen til Glomfjord kapell ble lagt ned i november 1955. Industristedet hadde til da hatt sine kirkelige møter i forskjellige hus i Glomfjord. Arbeidet med å skaffe Glomfjord et kapell startet tidlig, faktisk så finnes det avmerket kirketomt på kraftverkets reguleringsplan fra 1916. Men det var først i 1945 at endelig tomt ble bestemt. På et menighetsmøte i 1949 ble det valgt ny komité som skulle arbeide med å skaffe Glomfjord kirke. Folketallet i Glomfjord vokste raskt og behovet for kirke ble nå mer et krav en et ønske. Ved hjelp av penger fra Hydro fikk man i 1949 opprettet hjelpeprestestilling med Glomfjord som bosted. Også ved realiseringen av byggeplanen var Norsk Hydro sterkt inne i bildet med et stort tilskudd og også forskuddtering av byggesummen. Kapellet ble innviet 7.april 1957.
I 1953 ble det tatt opp arbeide med  å skaffe Halsa et bedehus, det ble nedsatt en komité som skulle arbeide videre med dette. Ettersom arbeidet i komiteen gikk fram ble planene forandret til å omfatte byggingen av en kapellkirke med menighetssal. Det ble kjøpt tomt, og i 1959 ble grunnsteinen lagt ned av biskop W. Krohn- Hansen og Arnt Solhaug. Gaver og stor dugnadsinnsats, sammen med bevilgning fra Meløy kommune og Norske kirkers landsfond gjorde arbeidet med å reise Halsa kirke økonomisk mulig. Kirken ble innviet av biskop H. E. Wisløff 22. mai 1960. I 1967 ble menighetssalen utvidet, det er også gjort forandringer i garderobe og toalett.  
Powered by Cornerstone