Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Alle menighetene>Menighetsrådskurs avholdt 19.10 kl 18:30 på Ørnes menighetshus

Menighetsrådskurs avholdt 19.10 kl 18:30 på Ørnes menighetshus

Nye råd fra 1. november. Nytt fellesråd fra 1. desember
2011-10-13

Dei nyvalde sokneråda trer i funksjon 1. november og kyrkjeleg fellesråd 1. desember i valåret. Sokneråd med fellesrådsfunksjonar, dvs sokneråd i kommunar med berre eitt sokn, trer i funksjon som sokneråd 1. november og i fellesrådsfunksjonane 1. desember i valåret, jf. vr § 1.

Konstituerande møte i det nyvalde soknerådet skal haldast innan utgangen av oktober i valåret. Konstituerande møte i det nyvalde kyrkjeleg fellesråd skal haldast innan utgangen av november i valåret. Det er leiaren av det avtroppande rådet som kallar saman til møte med minst 14 dagars varsel. Rådet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stades.

Leiar og nestleiar skal som nemnt veljast kvart år innan 1. januar, og valet skal vere skriftleg, jf. vr. § 1.3. Det er naturleg å velje dei to kvar for seg, først leiar og så nestleiar.

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone