Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Diakoni>ÅRSMELDING 2010 for Fore- og Meløy diakoniutvalg.

ÅRSMELDING 2010 for Fore- og Meløy diakoniutvalg.

2011-02-15

ÅRSMELDING 2010 for Fore- og Meløy diakoniutvalg.

Diakoniutvalgets leder er bedt om å samle de fleste omsorgstjenestene som foregår i menigheten under en paraply i sin årsmelding. Det er forskjellige ansvarlige i de ulike tjenestene, og de har selv meldt inn sitt referat fra året som er gått. Diakoniutvalgets leder har referert innleggene i denne årsmeldingen.

Styret: Leder Nilly Astrid Ulvang Moxnes, nestleder Gunnar Kambestad, kasserer Guttorm Strand, styremedlemmer Kjellaug Mikkelborg, Synnøve Nymo, Gunvor Freding, Kåre Pettersen, Gunnar Selstad, revisorer Finn Skoglund og Idar Rendahl.

Det har vært 4 styremøter i 2010. Diakon Tor-Einar Andersen har deltatt i 2 av styremøtene.

Styret har behandlet i alt 16 saker.  Av saker kan nevnes: Planlegging av program på diakoni- treffene og diakoniens vårtur, diakonibesøk på Støtt og Bolga, pengegave til barn i jordskjelvkatastrofen på Haiti, gave til vårt SOS-barn i Marocco og svar på kommunal henvendelse vedrørende dugnadsarbeid på ”Det hvite hus”.

Diakonitreff har vært avviklet i ”Det hvite hus” (eldresenteret) på Ørnes med 5 møter på våren og 4 på høsten. Treffene holdes hver 3. tirsdag i måneden på ettermiddagen mellom kl. 16.00 og 18.00. Mellom 30 – 35 personer samles i gjennomsnitt hver gang. Det kommer folk fra Sandå, Reipå, Ørnesområdet og mange fra omsorgsboligene på Mosvold.

Hva er innholdet på møtene? Det sosiale i samværet har stor plass. Mulighet til den kontakten som praten over en kopp kaffe med god mat gir, allsang og loddtrekning, er viktig særlig for denne aldersgruppen. En fast programpost er andakt. Noen ganger er det konkurranser, opplesning og lysbilder med fortelling fra reiser og lignende. I 2010 har Simone Schiebold, Hilma Skoglund, Line Bakke, Gunnlaug Nisja Selstad, Gunnlaug Gjersvik, Alf Kristoffersen og biskop Tor B. Jørgensen holdt andakt. I tillegg har vi hatt skriftlesningsandakter. Gunnar Kambestad har lest dikt, Håvard Nilsen fortalte og leste dikt fra skyttergraver under 1. verdenskrig, Simone Schiebold hadde foredrag om Martin Luther, Tor-Einar Andersen og Guttorm Strand viste lysbilder fra Solgården i Spania og fortalte om opphold der, Audun Ursin viste bilder fra en reise i Kina og Nilly A. Ulvang Moxnes viste bilder og fortalte om sitt opphold ved Dødehavsklinikken i Israel. Kåre Pettersen og Tor-Einar Andersen har spilt til allsangen, og på kjøkkenet har Kjellaug Mikkelborg, Synnøve Nymo og Gunvor Freding tryllet fram deilige smørbrød, kaker og vafler. På julemøtet vartet Guttorm Strand og Gunnar Selstad opp med rømmegrøt og spekemat. Tilbakemeldingene er at eldretreffene er et svært ønsket tilbud. Kommunen gir gratis leie av lokalet. Utgifter for øvrig dekkes av loddsalget.

Busstur: Den 11. juni klokken 10.00 startet turbussen fra Sandaa. Den plukket opp deltakere langs veien, og ved ”Den glømde staden” i Gildeskål hadde vi kafferast der noen spreke pensjonister gikk opp for å se kunstverket. Ved Gildeskål gamle kirke ble vi møtt av Oscar Berg som viste oss rundt i både den gamle og den nye kirken samt presteboligen. Han fortalte engasjert om bygningene, kirkegården og historien til kirkestedet. Etterpå var det rømmegrøt og kaffe i kirkestua på Inndyr der Hulda Fredriksen og Randi Ellingsen hadde ordnet til. Turen foregikk i nydelig vårvær, og de 26 deltakere hadde en uforglemmelig tur.

Fadderbarn: Diakoniutvalget har et adoptivbarn i SOS-barnelandsbyen i Ait Ourir , Casablanca i Marocco. Han heter Karim El-Noury og er nå 14 år gammel. Landsbyen har 119 barn fordelt på 14 familieboliger. Karim går på skolen i Kenitra. Støttekoordinatoren skriver at han trenger mye personlig varme og kjærlighet og er et beskjedent barn, nærmest unnseelig. Diakoniutvalget sendte en pengegave (kr. 1000,-) til han ved juletider i tillegg til den faste årsavgiften til SOS.  Karim sendte oss et julekort og takket hyggelig for pengene. Gavepenger blir satt på hans konto til han senere forlater barnelandsbyen for å klare seg selv.

Babysang er et diakonalt tilbud som menigheten har til unge foreldre og babyer 0 – 1 år. Bjørg Nisja Selstad skriver: ”Babysangen på Ørnes vinteren 2010. Etter nyttår startet vi  babysang på Ørnes menighetshus. Det ble ca. fem babyer med sine foreldre som deltok. Gode, flotte samlinger der vi hadde lek, dans, sang, ord for dagen, mat og mye sosialt. Babyene får med seg rytme, musikk, kroppskontakt og det sosiale samværet med andre barn og voksne. Det stilles ingen krav til sangprestasjoner, hele poenget er at babyene er i fokus for vår oppmerksomhet under hele samlingen. Torun Johansen og Gunnlaug Nisja Selstad laget god lunch for deltakerne. Da noen foreldre etter hvert begynte i jobb, måtte vi avslutte sangstundene til påske. Dette er et trivelig tilbud til ”nybakte” foreldre som er hjemme i permisjon.”

Berit Selstad Hegle skriver: ”Høsten 2010 ble det gjennomført et babysang kurs på Ørnes. Denne gangen et spesielt tilrettelagt opplegg med babysang i kombinasjon med et foreldreveiledningsopplegg kalt ICDP (International Child Developement Program). Anne Marit Mesøy (helsesøster), Karoline Fiva-Andreassen (barnevernskonsulent) og Berit Selstad Hegle (barnevernkonsulent) tok utdanning i å bli kursleder i ICDP, og som en del av dette ble det gjennomført et slikt kurs. Det var et meget vellykket kurs som kombinerte det unike og fantastiske med babysangens varme samspill med foreldre og barn, med et styrt samtaleopplegg ut fra 8 ulike tema for økt sensitivisering og positivt fokus i barneoppdragelsen. Det var 14 påmeldte foreldre/barn-par til kurset, som gikk over 8 onsdager i høst. Oppmøtet varierte litt ut fra sykdom og at noen var borte, men det var ei fin og stabil gruppe som møttes med sang, samtale og felles fokus på barn og foreldreskap. Babysangkurset i høst ble et godt samarbeid mellom menigheten og Meløy kommune. Organisering og gjennomføring ble gjort av de tre kurslederne som en del av jobben i Meløy kommune, og menigheten/kirken ”lånte ut” babysangen til opplegget denne høsten. I tillegg fikk vi låne lokaler i Ørnes menighetshus, dekket utgifter til lunch til deltakerne, samt frivillige medarbeidere til å ordne med maten. Vi fikk også låne teknisk utstyr til bruk under kurset. Det var svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på kurset, og kurslederne var veldig fornøyde med gjennomføringen. Vi mener å ha bidratt til et økt fokus på barnet som egen person med følelser, behov, og et fokus på hvor viktig det er med de små og selvsagte omsorgshandlingene foreldrene utfører i hverdagen. Babysang har alltid vært et svært positivt tilbud i menigheten, og det oppleves meningsfullt å knytte opplegget sammen med ei veiledningsgruppe med et mestringsfokus og sensitivisering av foreldrene i forhold til barna sine. 

Småbarnsang: Berit Selstad Hegle skriver: ”Våren 2010 ble det gjennomført småbarnsang samlinger nesten hver onsdag fra januar til mai fra kl. 1730-1900 på Ørnes menighetshus. Opplegget er ment for barn fra 1-5 år sammen med sine foreldre. Sangdelen er først, inntil 45 min., før vi avslutter med kveldsmat i lag. Frivillige lager kveldsmaten, og den står klar når sangdelen er ferdig. Et svært populært og hyggelig tiltak for å styrke fellesskap, nærhet og varme for denne gruppen. Det var mellom 4-10 barn med sine foreldre på disse samlingene.

Søndagsskoletilbud: FraSnefrid Kristensen ogGunnlaug Nisja Selstad har vi fått slikrapport: Vi startet opp på nyåret den 16. januar mens årets første solstråler streifet over bygda. Det var en snøfri og vakker dag, og vi gledet oss over muligheten til å samle barna til søndagsskole og fortelle dem om Jesus. Vi var sammen annen hver lørdag kl. 12.00 i Fore kirke helt fram til i mai. Etter sommerferien begynte vi på igjen sist i august, slik som vi gjorde før ferien, fram til advent.

Dessverre opplevde vi at det kom veldig få barn, en eller to noen ganger. Vi annonserte , ga beskjed, snakket med folk, men det så ikke ut som det nyttet. De få som kom var skuffet over at de ble alene, og dermed ble det ikke så artig å komme igjen neste gang.

Fore kirke er jo et yppelig sted å være og fint å la barna bli kjent med den. Sokneprest Simone Schiebold var innom noen ganger og deltok, og det takker vi for.

Reipå søndagsskole fikk ca. kr. 800,- i anledning Dagny Bye sin begravelse. Det takker vi hjertelig for.

Vi ønsker at årsmøtet kunne samtale om dette viktige menighetsarbeidet blant barna våre.”

Forbønnstjenesten har hatt samlinger på Ørnes menighetshus kl. 11.00 hver 1. og 3. torsdag i måneden i vårsemesteret. Det foreligger faste bønne-emner og i tillegg bønn for de som har bedt om forbønn. Samlingene er åpen for alle, og de averteres sammen med kirkeannonser i avisen.

Diakonitreff på Meløy, Bolga og Støtt: Diakonen har hatt ansvar for diakonitreff på Støtt en gang om våren og en gang om høsten, på Meløy en gang om våren og på Bolga en gang om høsten. Sokneprest Simone Schiebold og noen flere fra fastlandet har vært med på disse møtene. Programmet legges opp etter samme lest som diakonisamlingene på fastlandet. De lokale sørger for deilig mat og kaffe på møtene. Loddsalgets inntekter går til lokalt arbeid.

Sangstunder på Ørnes sykehjem, Ørneshaugen bofellesskap og Knutepunktet:

Reidar Kildal, Kåre Pettersen og flere har jevnlige sangstunder på Ørnes bofellesskap hver tirsdag og på Ørnes sykehjem hver onsdag. Diakonen har deltatt på bofellesskapet i lag med dem 14 ganger og på sykehjemmet 8 ganger. På Knutepunktet har diakonen vært 8 ganger. . Kåre Pettersen har også en andaktsstund i måneden på sykehjemmet.

Besøkstjenesten: Diakonen samarbeider med Frivillighetssentralen om en felles besøkstjeneste. Det har vært 21 frivillige besøkere i hele kommunen i 2010. De 32 brukerne har til sammen fått 767 besøk. Dette utgjør 1.766 frivillige timer. I tillegg har diakonien sin egen omsorgstjeneste, men der registreres det ikke besøksvenner og antall besøk.

Sorggrupper: Elisabeth Kongelstad melder: ”Starta opp sorggruppe for barn og unge sammen med Psykisk helse i kommunen høsten 2009. Jeg satt som leder i den gruppa fram til våren 2010. Og vi hadde 23 barn og unge i gruppa. Her har vi både frivillige og ansatte i kommunen som gjennomfører sorggruppekvelder. Et meget viktig arbeid som kommunen har hatt behov for lenge. Sorggruppa for barn og unge er fortsatt et tilbud her i Meløy. Men siden det høsten 2010 var bare 2 stykker som meldte seg på, er gruppa lagt på hvil i påvente av flere påmeldinger. Gruppa er ikke nedlagt.” Bjørg Selstad var utpekt av menighetsrådet som en av  gruppelederne.

Nordlyskoret hadde 15 øvelser i første halvår 2010. De hadde opptredener under diakonitreff på Støtt, Nordmisjonens-møte i Fore menighetshus, gudstjeneste i Ørnes menighetshus, sang ved Hans Jørgens bryllup i Harstad og ved 125-års jubileumet for Rødøy kirke. Koret har gitt over 22.000,- kroner til nytt lydanlegg som skal monteres i Fore menighetshus. Høsten 2010 har koret hatt pause, men startet opp i januar 2011. Dirigent: Tor-Einar Andersen.

Rekruttering til medarbeidere til gudstjenestene: Diakoniutvalget har påtatt seg arbeidet med å skaffe frivillige medarbeidere til tekstlesere, kirke-, dåps- og kirkekaffeverter i Fore kirke og Ørnes menighetshus. Mange har vært villige til å stå på listen, og dette har fungert godt i 2010. Vi ønsker at flere melder seg til denne tjenesten i menigheten. Ved gudstjenester på Bolga er Grete Swensen kirkevert og organiserer kirkekaffe, mens Marit Swensen  er tekstleser. På Meløy er Dorthea Skaret kontakt og på Støtt, Birgit Bakken.

I løpet av konfirmanttiden, er det mange av konfirmantene som deltar som medarbeidere under gudstjenesten. Oppmøtet er imidlertid noe ujevnt. De voksne må ta ansvar for at arbeidet blir utført og gi nødvendig innføring til de av konfirmantene som møter opp.

Økonomi:Guttorm Strand har avsluttet regnskapet for 2010 i diakoniutvalget. Loddsalget på treffene gjør at regnskapet går med et lite overskudd som overføres til 2011. Regnskapet er revidert av Finn Skoglund og Idar Rendahl og sendes menighetsrådet til orientering.

 

Ørnes, 02.02 2011.

 

Nilly Ulvang Moxnes

leder/sekretær.

Powered by Cornerstone