Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Diakoni>ÅRSMELDING 2011 FOR FORE- OG MELØY DIAKONIUTVALG.

ÅRSMELDING 2011 FOR FORE- OG MELØY DIAKONIUTVALG.

2012-02-14

ÅRSMELDING 2011 FOR FORE- OG MELØY DIAKONIUTVALG.

 

Diakoniutvalgets leder er bedt om å samle de fleste omsorgstjenestene i 2011 under en paraply i sin årsmelding. Det er forskjellige ansvarlige i de ulike tjenestene, og de har selv meldt inn sitt referat fra året som er gått. Innleggene er referert i denne årsmeldingen.

 

Styret har bestått av leder Nilly Ulvang Moxnes, nestleder Gunnar Kambestad, kasserer Guttorm Strand, styremedlemmer Kjellaug Mikkelborg, Synnøve Nymo, Gunvor Freding, Kåre Pettersen, Gunnar Selstad, revisorer Finn Skoglund og Idar Rendal.

Det har vært 3 styremøter i 2011, og styret har behandlet i alt 7 saker. Av saker kan nevnes: Innhold/program på eldretreffene i Ørnes, deltakelse i eldretreff på øyene, henvendelse til menighetsrådet vedr. ønske om flere ettermiddagsgudstjenester og da gjerne med tilpasset liturgi slik at konfirmanter, speidere og barn kan delta aktivt. Diakoniens busstur var også styrebehandlet.

 

 Diakonitreff  har vært avviklet i ”Det hvite hus” (eldresenteret) på Ørnes med 5 møter på våren og 4 om høsten. Treffene holdes hver 3. tirsdag i måneden på ettermiddag mellom kl. 16.00 -18.00. Mellom 30 – 35 personer møter jevnlig opp. Det kommer folk fra Reipå, Neverdal, Ørnesområdet og mange fra omsorgsboligene på Mosvold.

Det sosiale samværet har stor plass. Muligheten til den kontakten som praten over en kopp kaffe med god mat til gir, allsang og loddtrekning, er viktig særlig for denne aldersgruppen som ofte er mye alene. Andakt er fast programpost. Noen ganger er det konkurranser, opplesning, lysbilder med fortelling fra reiser og lignende. I 2011 har vi hatt lysbildereiser med Audun Ursin til Afrika, Nilly Ulvang Moxnes til vennskapsmenigheten i Skrunda og Magne Hansen til Amerika . Astrid Skoglund Kihl og Gunnar Kambestad har lest dikt, Simone Schiebold, Leif Larsen, Leif Halsos og Snefrid Kristensen har hatt andakt. Og i tillegg  har det vært skriftlesningsandakter. Kåre Pettersen og Tor-Einar Andersen har spilt til sangene og Kjellaug Mikkelborg, Synnøve Nymo og Gunvor Freding har tryllet fram deilige smørbrød og kaker. Kommunen gir gratis leie av lokalet, og øvrige utgifter dekkes ved loddsalg.

 

Busstur: Den 21.juni inviterte vi til busstur med Sandhornøya som mål. Oskar Berg var dyktig omviser, og de 30 deltakerne var strålende fornøyd. Middag ved havna på Våg, trivelig sjåfør fra Meløy Tur og Minibusservice og et strålende vårvær gjorde turen til en minnerik dag.

 

Fadderbarn: Diakoniutvalget har et foreldreløst fadderbarn i SOS-barnelandsbyen Ait Qurir i Marokko. Han heter Karim El-Noury og er nå 15 år gammel. Landsbyen har 108 barn fordelt på 14 familieboliger og med en ”mor” i hvert hus. Støttekoordinatoren forteller at han er et barn som trenger mye omsorg og kjærlighet. Karim skriver på fransk og har sendt oss julekort med takk for det vi gjør for han. Bidraget vårt er 4.000,- kroner pr. år.

 

Babysang: Leder Bjørg Nisja Selstad har sendt slikt referat:

Babysangen på Ørnes har stor takhøyde, og legger til rette for at alle skal trives. Hver onsdag er høyt prioritert av foreldrene, og resulterer i stort frammøte. Vi bruker stort sett samme repertoar gjennom hele kurset som er på 10 ganger. Hver samling består i velkomstsang til hver baby, ord for dagen, rim, regler, lek, dans, sang, musikk, pupp, bleieskift og siste timen til sosialt rundt lunch bordet. Edith Pedersen har laget deilig lunch hele året. Elin Andersen er en ressurs, frivillig og ny i dette arbeidet sammen med meg. Vinter/vårkurset samlet til sammen 44 stk. Høstkurset samlet 49 stk. Babysangen er verdifull, fordi øye, kroppskontakten og bevegelsene overfører rytmen til barnet. Nærheten er så viktig , og det er lett å se spenningen og forventningen hos babyene når de beveger seg rundt på golvet eller nede å på teppet. Vi håper å kunne formidle et positivt gudsbilde gjennom babysangen. Og det gjør Per Harling så fint i en av sangene sine som vi synger hver gang: ”Så nære er Gud, som hud mot hud, som varmen fra ditt kinn.”   

 

Småbarnsang: Edith Pedersen har hatt småbarnsang i 2011. Vi har ikke fått referat fra henne.

 

Forbønnstjenesten har hatt samlinger i Ørnes menighetshus 2 torsdager pr. mnd. i vårsemesteret. Samlingene er åpen for alle, men det er få som benytter seg av tilbudet.

 

Diakonitreff på Meløy, Bolga og Støtt: Diakonen har ansvar for diakonitreff på øyene. Ved møter på Støtt og Bolga har flere fra Ørnes vært med.

 

Sangstunder på Ørnes sykehjem, Ørneshaugen bofellesskap og Knutepunktet.

Diakonen sammen med Kåre Pettersen og Reidar Kildal har hatt 10 sangstunder på Ørneshaugen og 10 sangstunder på Ørnes sykehjem i 2011. Dette er et populært tiltak som både ansatte og beboere uttykker tilfredshet med. Utenom dette har Kåre Pettersen og Reidar Kildal egne andakts-/sangstunder på begge plassene. I tillegg har diakonen hatt 6 sangstunder på møteplassen, Knutepunktet, som er drevet av Mental Helse.

.

Besøkstjenesten:

Besøkstjenesten er et samarbeid mellom menighetene i Den Norske Kirke og Meløy Frivillighetssentral. Den omfatter mennesker som av ulike grunner i kortere eller lengre perioder føler behov for samvær. Målet er at mennesker skal få oppleve felleskap og kontakt.
Aktivitetsoversikten for hele kommunen viser at 22 frivillige har besøkt 48 brukere til sammen 850 ganger i løpet av året. Samtlige frivillige har stort sett gitt bare positive muntlige tilbakemeldinger vedrørende sine besøk. Det vil alltid være slik at noen frivillige og brukere, av diverse årsaker, faller fra eller kommer til i kortere og lengre tidsrom.
Antall frivillige er stabilt i forhold til året før, mens antall bruker og antall besøk er øk

 

Rekruttering til medarbeidere til gudstjenestene:

Diakoniutvalget har påtatt seg arbeidet med å skaffe frivillige medarbeidere til tekstlesere, kirke-, dåp- og kirkekaffeverter i Fore kirke og Ørnes menighetshus. Mange har vært villige til å stå på listen, og dette har fungert godt i 2011. Vi ønsker at flere melder seg til denne tjenesten i menigheten. Ved gudstjenester på Bolga er Grete Swensen kirkevert og organiserer kirkekaffe, mens Marit Swensen  er tekstleser. Kontakt og på Støtt er Birgit Bakken.

 

Økonomi: Regnskapet viser et overskudd på kr. 391,37 i drift 2011. med beholdning i banken er saldo kr. 8.489,03. Det godkjente og reviderte regnskapet oversendes menighetsrådet til orientering.

 

Ørnes, 03.02.2012.  

 

Nilly A. Ulvang Moxnes. (leder/sekretær).

 

Årsmeldingen ble i diakonistyrets sak 05/2012, den 03.02.2012, enstemmig vedtatt og oversendes menighetsrådet til orientering

Powered by Cornerstone