Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Diakoni>REFERAT FRA STYREMØTET DEN 03.02.2012.

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 03.02.2012.

2012-02-14

REFERAT FRA STYREMØTET DEN 03.02.2012.

 

Tid: Fredag 03. februar kl. 11.00 – 13.30.

Sted: Heime hos Nilly A.U. Moxnes.

 

Disse møtte:

Gunvor Freding, Kjellaug Mikkelborg, Gunnar Leonhard Selstad (noe forsinket), Nilly A. Ulvang Moxnes, Clary Helene Edvarda Myrvang.               

Guttorm Strand og Tor-Einar Andersen var forhindret fra å møte.

Nilly A. Ulvang Moxnes åpnet med å lese fra Plan for diakoni i Den norske kirkes menigheter  og fra Matteus 25,36 -: om diakoni forstått som evangeliet i handling for våre medmennesker.

Og vi sang salme 748, Gjør det lille du kan -.

 

SAKER:

Sak 01/2012.

GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SAKSLISTE:

Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 02/2012.

VALG AV LEDER I DIAKONIUTVALGET I DENNE 4-ÅRSPERIODEN.

Det ble fremmet forslag på Nilly A. U. Moxnes som leder.

Vedtak: Nilly Astrid Ulvang Moxnes påtar seg lederansvar i to år. Etter det må ledervervet vurderes på nytt.

 

Sak 03/2012.

VALG AV KASSERER I DIAKONIUTVALGET I DENNE 4-ÅRS PERIODEN.

Guttorm Strand er spurt om å stå en periode til. Det har han sagt ja til.

Vedtak: Guttorm Strand fortsetter som kasserer i 4 årsperioden.

 

Sak 04/2012.

VALG AV REVISORER TIL DIAKONIUTVALGET I DENNE 4-ÅRS PERIODEN.

Finn Skoglund og Idar Rendal er spurt om å stå en periode til. Det har de sagt ja til.

Vedtak: Finn Skoglund og Idar Rendal fortsetter som revisorer i neste fireårsperiode.

 

Sak 05/2012.

GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR 2011.

Guttorm Strand leverte revidert regnskap for eldretreffene i 2011.

Vedtak: Regnskapet godkjennes, og kopi sendes menighetsrådet.

 

Sak 06/2012.

GODKJENNING AV ÅRSMELDINGEN FOR 2011.

Vedtak: Forslag til årsmelding ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 07/2012.

TIDSPUNKT FOR ELDRETREFFENE VÅREN 2012.

3. tirsdag i mnd. faller på: 17.januar, 21. februar, 20. mars, 17. april, 15. mai. Tur 19.juni.

Noen har spurt om møtene kan være som før og starte 15.30. Pensjonistmøtene starter da. Styret vurderte dette og gjorde slikt vedtak:

Fra høsten av starter vi diakonitreffene kl. 15.30. Slik vil vi få bedre tid til programposter og kaffe.

 

 

Sak 08/2012.

DIAKONITUR VÅREN 2012.

Styret drøftet ønskete alternativ til turmål.

Vedtak: Vi ble enige om å utrede muligheten for tur til Meløya den 19. juni. Lederen tar seg av forberedelsene.

 

Sak 09/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                     DIAKONITREFF PÅ BOLGA VÅREN 2012.

Det er ytret ønske fra Bolga om at vi må komme dit i løpet av våren og holde et diakonitreff der.

Vedtak: Styret festet seg med datoen fredag den 27. april, men lederen må ta kontakt med Bjørg Swensen og høre om det passer. Fredager går hurtigbåten Meløytind fra Ørnes 12.50 til Bolga 14.00 Retur fra Bolga 16.15 i Ørnes 17.10 (Ca. 2 timer å være der.)

Alternativt på søndag den 15.04 eller den 22.04. Hurtigbåt fra Bodø er i Ørnes kl. 14.30 og i Bolga kl. 15.00. Retur fra Bolga med samme hurtigbåt ca. kl. 18.00 i Ørnes 18.30.  (Ca. 3 timer å være der.) Søndag den 22. er det gudstjeneste i Fore, så det blir kanskje noen som syns det blir for mye å delta på to steder samme dag. Den 15.04. ser ut til å passe best.

Retur kan også være ferge fra Bolga 17.55 i Ørnes 19.40. (Ca 3 timer å være der, men lengre heimreise.)

 

Sak 10/2012.

SKYSS FOR ELDRE FRA REIPÅ TIL DIAKONITREFF.

Noen få personer på Reipå pleier å komme på møtene i Ørnes, men syns det er dyrt med drosje og vanskelig med tilfeldig skyss. Møtet drøftet mulighet for dem å sitte på med noen som kjører bil vanligvis.

Vedtak: Gunnar Selstad sier seg villig til å ta med noen til møtene de gangene han selv skal delta. De som trenger skyss, må da ringe på forhånd og avtale dette med han. 

 

Det var ikke meldt noen sak under eventuelt.

 

Ørnes, 06.02.2012.

 

Nilly A. Ulvang Moxnes

leder/sekretær.

Powered by Cornerstone