Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Trosopplæring>Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011

Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011

2011-04-08

Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011

Trosopplæringsrådgiver i Sør-Hålogaland Torkel Irgens møtte stab og menighetsråd:

Stabsmøte ved Ørnes kirkekontor 06.04.11 kl 0900 – 1200
Til stede: sokneprest Simone Schiebold, sokneprest Leif Larsen, kirkeverge Gustav Andersen, diakoniarbeider Tor Einar Andersen, kantor Magne Hanssen, sekretær Karl Eirik Selstad, trosopplæringsarbeider Anne Helene Jonassen, domprost Elin Vangenm, trosopplæringsprest i domprostiet Gjermund Gryt, trosopplæringsrådgiver i Sør-Hålogaland Torkel Irgens.

Torkel Irgens orienterte om tildeling av trosopplæringsmidler til menighetene i Meløy, planarbeid og rapporteringsrutiner. Det tildeles kr 320,- pr døpt mellom 1-18 år, for menighetene i Meløy ca kr 350.000,- årlig. Menighetspedagogen er trosopplæringsansvarlig i menighetene. Elisabeth Kongelstad er sykmeldt nå, og for en periode vil Gjermund Gryt tre inn i noen av hennes funksjoner, i planarbeidet. Anne Helene Jonassen vil i denne perioden ta hovedansvar for rapportering, og oppfølging av et trosopplæringsutvalg.

Møte med representanter fra Halsa, Glomfjord og Fore/Meløy menighetsråd
Til stede: sokneprest Simone Schiebold, sokneprest Leif Larsen, kirkeverge Gustav Andersen, sekretær Karl Eirik Selstad, diakoniarbeider Tor Einar Andersen, trosopplæringsarbeider Anne Helene Jonassen, Marit Danielsen – Glomfjord MR, Siv Bloch – Glomfjord MR, Bjørg Nisja Selstad – babysang Fore, Edith Karine Pedersen – Glomfjord menighet, Solfrid Skau – Fore/Meløy MR, Gølin M Aglen – Halsa MR, Ann M.Kristensen – Halsa MR, Mary Kildal – Halsa MR, Jan Haugland – Halsa BUU, Snefrid Forslo-Kristensen – Fore søndagskole, trosopplæringsprest Gjermund Gryt, trosopplæringsrådgiver Torkel Irgens, domprost Elin Vangen.

Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011Foto Gka

Samlingen startet med minikonsert med Glomfjord jentekor og dirigent Berit Rosting. Flott!

Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011Foto: Gka
Torkel Irgens orienterte om trosopplæringsreformen, planarbeid og finansiering. Det ble en samtale om rekruttering til frivillig arbeid og særlig til menighetsrådsverv. Det er ønskelig med mer støtte til dem som påtar seg frivillige verv, og dette behovet har vært særlig merkbart ved vakanse i stillingene. Det er viktig med god oppfølging av de som gjør en frivillig innsats, på mange felt.

Det ble avtalt oppstart av et felles trosopplæringsutvalg for Meløy-menighetene, der min.1 person representerer hvert sokn. I tillegg deltar Leif larsen fra presteskapet og Anne Helene Jonassen som trosopplæringsarbeider. Gjermund Gryt deltar som vikar for sykmeldt menighetspedagog Elisabeth Kongelstad inntil videre. Første møte blir 5.mai kl 1930 i Halsa prestegård. Medlem fra Halsa menighet blir Jan Haugland, leder av Halsa barne- og ungdomsutvalg. Glomfjord MR og Fore/Meløy MR bes oppnevne en person hver før dette møtet.

Ref, EV 07.04.11

Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011Foto : Gka Bilde: Torkil Irgens

Referat: Trosopplæringsdag i Meløy-menighetene 6.april 2011Foto: Gka Bilde: Gjermund Gryt

Powered by Cornerstone