Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2010 Klipp>Fra prestens skrivebord MBLAD 3

Fra prestens skrivebord MBLAD 3

Av Birger Bentzen
2010-09-17

I det disse linjene skrives, har vi nettopp avsluttet stort misjonsjubileum i Halsa kirke. Sørbygda misjonsforening feiret søndag 27.juni sitt 150-års-jubileum, først med gudstjeneste og senere med kirkekaffe og misjonssamling i menighetssalen. Og selv om regnet øste ned, ble dette en flott misjonssøndag for de frammøtte.

Sørbygda misjonsforening har i hele sin lange historie hatt et nært samarbeid med Halsa menighet, blant annet ved at to av foreningens kvartalsmøter har vært lagt i etterkant av menighetens gudstjenester, og vi tror dette har vært til berikelse for begge parter. Særlig i en tid der mange misjonsforeninger legges ned, er denne gjensidige berikelsen utrolig viktig. Bare fra 2006 og fram til i dag er, etter opplysningen fra hovedkontoret for Det Norske Misjonsselskap, 370 foreninger slettet av foreningslisten. De gamle misjonssliterne opplever seg ”utgått på dato”, orker rett og slett ikke mer, og det er vanskelig å rekruttere nye og unge mennesker til oppgavene.

Men misjonsoppdraget er fortsatt en av kirkens hovedoppgaver, - og det ikke bare for spesielt interesserte, men for alle som er døpt.. Vi har alle et ansvar! Vi er døpt til tjeneste! Som kirke og som enkeltpersoner er vi bedt om å dele det mest verdifulle vi har fått, med de som ennå ikke har del i det. ”For”, sier daglig leder i Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon, Knut Hallen, ” evangeliet kan skape forvandling i enkeltmenneskers liv og være med på å endre samfunnet”. Som daglig leder for SSM, uttaler han seg på vegne av seksmisjonsorganisasjoner, og er i tillegg til det å holde fram kirkens hovedoppgave, også opptatt av å rydde en utbredt misforståelse av veien, nemlig denne at misjon er kulturimperialisme. ”Denne misoppfatningen”, sier han, ”må ikke få leve videre. Det er faktisk det motsatte våre misjonsorganisasjoner driver med”. Vel må vi til stadighet ha oppe til debatt hvordan misjonsarbeidet skal foregå, men misjonsoppdraget er der. Kanskje må vi til og med på sikt tenke gjennom om ordet misjon kan byttes ut med ”sharing” deling, for misjon handler jo til syvende og sist nettopp om det å dele, og det er det ikke bare vi som skal gjøre. Misjon handler i dag i stor grad om det å stå sammen med søsterkirker i andre land, og om et felles oppdrag: Å gi mennesker og samfunn mulighetene til å bli berørt av Jesus. Og våre søsterkirker har mange ”rikdommer” som vi trenger og som de gjerne vil dele med oss. Om vi tør utsette oss for påvirkningene derfra, blir partnerskapet mellom oss både mer likeverdig, mer spennende og mer nyskapende.

Dermed blir det viktig for de ulike menighetene og menighetsrådene hos oss å gjennomdrøfte spørsmålene på nytt-: Hvordan kan vi arbeide på best mulig måte og nå lengst ut med det vi gjør?

Lykke til både med drøfting og gjennomføring!

 

Birger Bentzen

Powered by Cornerstone