Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2008 klipp>Fore kirke stengt frem til midt i desember
Fore kirke stengt frem til midt i desember

Fore kirke stengt frem til midt i desember

Med lenker til stoff i bladet.
2008-11-07
Leveransen av gulvet er forsinket og gjør at åpningen blir utsatt.

 Fore kirke trengte sårt til fornyelse og oppjustering. Kirken ble først tatt i bruk i 1909 og ble da bygd i stavverk uten isolasjon i det hele tatt. I 1932 ble kirken utvidet til korskirke og veggene bygd av stående 70 mm tykk plank. Denne delen av bygningen ble så isolert med 5 cm isolasjon. I 1966/67 ble kirken påbygd med et større sakristi m.m. Denne delen ble ikke tilleggsisolert.

For å isolere den eldste delen måtte alt utvendig fjernes og det ble isolert helt inn til innvendig panel. På hele bygget ble det så lagt plater og vindsperre og til slutt ble det lagt på panel.
For å få en faglig vurdering ble arkitekt Turi Heieraas fra Bodø arkitektstudio leid inn. Hun kom med forslag til innvendig fargesetting og faglig veiledning. Ut fra hennes tilrådninger kom restaureringskomiteen med komplett forslag til innvendig og utvendig forandringer. Disse endringene ble behandlet i menighetsmøte, menighetsråd, fellesråd og til slutt av biskop.
 
17 vinduer er skiftet og det er satt inn 4 nye, 2 mot elva og 2 mot veien. Det er bygd nye trapper til alle utganger og det er laget nye overbygg. Våpenhuset er bygd ut slik at det nå også rommer handikapptoalett. Pipene er fjernet over tak og det er montert nye takrenner med nedløp. I tillegg er skifertaket sikret mot nedfall av stein. Innvendig er søylene ført tilbake til originalformen. I hele kirkerommet er alle sprekker mellom bordene fuget og vegger og tak er malt. Utvending kledning har også fått et strøk maling. Det meste av både innvendig og utvending maling er utført av eget personale. De har gjort en fantastisk jobb.
Arbeidet ble i 2002 beregnet til ca. to millioner kroner. Til sammen er det nå brukt 2,8 millioner kroner på dette arbeidet.
Kirken er nå stengt for å sluttføre arbeidet inne i kirkerommet. Hele gulvet skal rettes opp, isoleres og det skal legget eik heltre plank. Arbeidet håper vi skal være ferdig i løpet av november, men usikkerhet med leveransene kan føre til utsettelse. Nye løpere vil bli bestilt og det er allerede bestilt 250 stoler, noe som ikke er nok til å fylle kirken. Når kirkerommet er ferdig skal våpenhuset og andre etasje pusses opp. Dette arbeidet kan utføres uten å stenge kirken.
Arbeidet med ny handikaprampe er startet opp og vi håper at den kan tas i bruk når kirken åpnes. Det blir lagt varmekabler slik at inngangen ikke skal bli glatt. Kirkemuren må repareres da den gamle muren smuldrer bort og noen av steinene i kirkemuren har beveget seg.
Det elektriske anlegget skal også renoveres da ledninger og sikringsskap ikke er i henhold til gjeldende regelverk.
 
Powered by Cornerstone