Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2014 Klipp>Musikkdiakonen Tor Einar

Musikkdiakonen Tor Einar

2014-07-09

Musikkdiakonen Tor Einar

Musikkdiakonen Tor Einar

Lærer, musiker, diakon og sanger, men først og fremst medmenneske. Det er slik vi alle i Meløy kjenner Tor Einar Andersen. Hans kontaktskapende evner og menneskelige innsikt har hjulpet mange, både barn, voksne og eldre når de trengte det som mest.

Tor Einar, oppvokst i Glomfjord, fikk i barndom og ungdom musikkundervisning, men han hadde ikke lyst til å bli organist – som sin far. Og selv om han var flink til å spille gruet han seg til hver gang han opptrådte. I stedet ble han i mange år lærer, rektor og inspektør i Rødøy før han via ansettelse som lærer på skolen på Halsa beveget seg tilbake til Meløy. Etter utfordringer både fra daværende sogneprest Skauge, formann i Glomfjord Menighetsråd på 90-tallet, Aud Lundgård og leder i fellesrådet Per Arntzen, gikk han i 1995 inn i organiststilling i Glomfjord og Halsa. Hans ønske om å starte et voksenkor resulterte i Lovsangskoret «Nordlys». Fra en start med 8 damer på første øvelse, ble koret snart over 20 sangere. For Tor Einar har Lovsangskoret i alle år vært et viktig arbeidsredskap i menigheten. Korets sosiale profil og lave terskel for å bli med har ført til at mange har turt seg inn i et kor. Og med Tor Einars positive personlighet, hans ferdigheter på pianoet og hans sterke og trygge sangstemme fikk sangerne god hjelp til også å skape et godt kor sammen. «Nordlys» fungerte også som utviklingssted for dem som senere skulle starte barnekor i Glomfjord, Linda Skogseth, Berit Rosting, Marit Danielsen og Bjørg Tinnan.

På Halsa startet Tor Einar barnekor, som på det meste bestod av over 40 barn. Mange foreldre var flinke til å støtte opp om barnekoret, og snart hadde de dratt i gang en barnekorfestival på Halsa etter inspirasjon fra Barnegospelfestivalen som hvert år holdes i Bodø Domkirke. Med små syngespill av Ivar Skippervold og Tore Thommasen ble det mange gode konsertstunder på Halsa. Etter 10 år med barnekordrift på Halsa overlot Tor Einar ansvaret for koret til Inger Helle – som driver barnekoret fremdeles.

Men snart skulle Tor Einar få nye utfordringer. Da diakonstillingen stod ledig, fikk han spørsmål om å gå inn i den jobben.  Og etter en tids tenking gikk Tor Einar inn i diakonstillingen. Som arv fra sin mor, som vokste opp i et omsorgshjem og tok seg av fattige, hadde Tor Einar med seg et ønske om å være en omsorgsperson. I diakonjobben kunne han kombinere denne egenskapen med musikkinteressen og ferdigheten han hadde i arv fra sin far. Og i diakonjobben har Tor Einar betydd mye for mennesker i hele Meløy kommune. Med sine diakonisamlinger, og ikke minst sine sangstunder på Vall Sykehjem, Omsorgssenteret i Glomfjord, Ørneshaugen Sykehjem, Ørnes Sykehjem og på Knutepunktet har han skapt unike samlingspunkter for eldre i hele Meløy. Med blanding av humør og alvor har disse sangstundene blitt viktige trivselsstunder både for de eldre og ansatte på institusjonene. I tillegg har han aktivt bidratt med sang og sosialt engasjement overfor voksenopplæringen og våre nye landsmenn. Mange av dem har hatt og har fremdeles kontakt med vår syngende diakon. Tor Einar roser alle sine medhjelpere som har hjulpet til ved diakonisamlingene og sangstundene. «Uten alle medhjelperne hadde vi ikke kunne drive slik vi har gjort», er Tor Einars rause kommentar.

Lovsangskoret «Nordlys» har også i perioden som diakon vært viktig for Tor Einar. Den ukentlige øvelsen har vært et høydepunkt. I arbeidet med Lovsangskoret føler han at omsorgspersonen og musikeren Tor Einar får komme til sin rett.

Besøkstjenesten som Tor Einar har utført som del av Frivillighetssentralens arbeid har utfordret hans gode egenskaper. Sammen med ca.25 frivillige har han besøkt eldre og andre som ønsker å få hjemmebesøk. Møtet med enkeltmennesker har vært en interessant og inspirerende del av arbeidet som diakon.

Den viktigste person i Tor Einars liv har vært hans kone, Rigmor. «Hun har vært pådriveren i livet mitt, og har vært positiv også til at jeg gikk inn i organisttjenesten – en jobb som ikke var helt familievennlig. Og særlig de 3 første årene da jeg pendlet fra Tjongsfjord. Det var ikke så morsomt å dra til Glomfjord på lørdags kvelden for å spille gudstjeneste på søndag». Litt enklere ble det da familien flyttet inn i barndomshjemmet i Glomfjord i 1997. Men jobben som organist – og senere som diakon har vært et kall for Tor Einar. Han har ikke mistrivdes en dag i jobben og aldri gruet seg eller vært lei. Tvert imot synes Tor Einar at han i alle år har følt seg verdsatt.

Når Tor Einar, nå når han går over i pensjonistenes rekker, skal trekke fram høydepunktene i sitt arbeidsliv, kommer han ikke utenom arbeidet med Lovsangskoret «Nordlys» som en av de fineste delene av arbeidet sitt. Men han trekker også fra begravelser som meningsfullt arbeid. Også hans solosanger i begravelser har vært fine erfaringer – særlig på bakgrunn av at Tor Einar ikke turde synge alene før han begynte i organistjobben for snart 19 år siden. Arbeidet for og med eldre har kanskje vært den delen av arbeidet hvor alle hans egenskaper kom ham til hjelp for å skape fine opplevelser for så mange.

På tross av mange veivalg i livet synes Tor Einar det er vanskelig å trekke fram noe som han ønsket annerledes. Arbeidet og gode medarbeidere har inspirert ham, og han føler livet har vært snilt med ham.

1. august slutter Tor Einar Andersen i jobben som diakon. Men hvis genene fra hans mor har gått i arv, så er det fortsatt mange år før han blir 102 år – som hun. Tiden framover ønsker Tor Einar å dele mellom samværet med sin kjære Rigmor og deres barn og barnebarn. Men heldigvis for Meløy så slutter han ikke helt med Lovsangskoret «Nordlys», og han kan godt tenke seg at pianostemming og litt vikartjenester som organist på øyene – der han trives best -  kan han fortsette med. Og så har Tor Einar de siste årene sunget i Nordre Meløy Mannskor, og det tenker han å fortsette med. «Det burde jeg begynt med for mange år siden». Kanskje er det en flik av hans tidligere beskjedenhet på egne vegne som har holdt ham fra å begynne tidligere. Alle vi som kjenner Tor Einar vet at han har lite å være beskjeden over. Få mennesker i Meløy kan gå ut av yrkeslivet med større kontaktflate enn ham. Og få mennesker har gledet flere jevnlig enn nettopp Tor Einar. Mange vil savne hans trygge ledelse av sangstunder og hans lune humor og flotte røst. Takk, Tor Einar, for alt du har gitt oss i menighetene i Meløy.

Magne Hanssen

Musikkdiakonen Tor Einar

 

Powered by Cornerstone