Vern om våre kirker


Ødelagte gulv

 

Bruk av stilettsko og ispigger er ikke tillatt i kirkerommene våre

I våre kirker har vi tregulv. For å bevare gulvene er det forbudt med stilettheler og ispigger.

 

Med hilsen fra

Tore Larsen
Daglig leder/kirkeverge

 

Tilbake