Kontaktinformasjon


Meløy kirkelige fellesråd

Adresse: Granittveien 15, 8150 Ørnes - se kart
Telefon: 75 72 12 10 / 47 97 71 20
Epost:
postmottak@meloy.kirken.no
Åpningstider: 09.00 - 15:00

Org. nr: 877000362
Driftskonto: 4509.10.97943

Trenger du å snakke med noen om fortrolige ting? Kirkens SOS kan nås på tlf. 815 33 300.

Kirketjener Meløya

Kenneth Berg

94253579

Send epost

Kirketjener

Jim Fredriksen

97714572

Send epost

Menighetspedagog

Juho Koskela

47977124

Send epost

Kirkeverge

Tore Larsen

47977120

Send epost

Graver Bolga

Bjørn Inge Lorentsen

95132296

Send epost

Kirketjener

Elisabeth Mikalsen

97648328

Send epost

Organist

Miroslav Mintchev

47977130

Send epost

Sekretær

Sissel Myrvang

47977122

Send epost

Sokneprest

Rolv Olsen

47977129

Send epost

Diakoniarbeider

Berit Agnethe Rosting

47977123

Send epost

Kirketjener

Kurt Raymond Storvik

41765968

Send epost

Kirketjener

Steffen Svendsgård

40228329

Send epost