Kontaktinformasjon


Meløy kirkelige fellesråd

Adresse: Granittveien 15, 8150 Ørnes - se kart
Telefon: 75 72 12 10 / 47 97 71 20
Epost:
postmottak@meloy.kirken.no
Åpningstider: 09.00 - 15:00

Org. nr: 877000362
Driftskonto: 4509.10.97943

Trenger du å snakke med noen om fortrolige ting? Kirkens SOS kan nås på tlf. 815 33 300.

Kirketjener

Jim Fredriksen

97714572

Send e-post

Sekretær

Hilde-Beate Johansen

93282799

Send e-post

Menighetspedagog

Juho Koskela

47977124

Send e-post

Kirkeverge

Tore Larsen

47977120

Send e-post

Graver Bolga

Bjørn Inge Lorentsen

95132296

Send e-post

Kirketjener

Elisabeth Mikalsen

97648328

Send e-post

Organist

Miroslav Mintchev

40082937

Send e-post

Sokneprest

Rolv Olsen

47977129

Send e-post

Diakoniarbeider

Berit Agnethe Rosting

47977123

Send e-post

Kirketjener

Kurt Raymond Storvik

41765968

Send e-post

Kirketjener

Steffen Svendsgård

40228329

Send e-post