Ørnes menighetshus - Katolsk høymesse


St. Eysteins katolske kirke v/ sogneprest Reidar Voith avholder katolsk høymesse i Ørnes menighetshus søndag 20. november kl. 18.00.

 

St. Eysteins katolske kirke v/ sogneprest Reidar Voith avholder katolsk høymesse i Ørnes menighetshus søndag 20. november kl. 18.00.

Tilbake