Resultat fra Kirkevalget - nye menighetsråd fra 01. november 2023


Tilbake