Konfirmant KICKOFF 2025


Vi sparker igang årets konfirmantkull med en felles kickoff for alle konfirmantene!

Konfirmasjonsundervisningen vil foregå i egen kirke/menighetshus slik som tidligere, både i Glomfjord, Halsa og på Ørnes.

Årsplan for konfirmantåret kommer!

Påmelding til konfirmasjon finner du under fanen konfirmanter.

Tilbake