Lover og regler


Innsyn i kirkebøker

 

For mange er sommeren en tid som brukes til å finne tilbake til sine røtter, og mange oppsøker derfor det lokale kirkekontoret med ønske om å få kikke litt i kirkeboka. Men hva er lov å si og vise?

Delegasjon av myndighet til å avgjøre søknader om innsyn i kirkebøker (10.11)

Fvl § 13

 

Tilbake