Fore kirke


Fore kirke, opprinnelig Fore kapell, ble innviet 7. juli 1909, og kostet den nette sum av 8 000 kroner, i tillegg til frivillig arbeid.

I 1932 ble den utvidet til det vi i dag kjenner som Fore kirke, et korsformet bygg med ca 450 sitteplasser. Kirken ble restaurert til 100-årsjubileet i 2009, og er i dag hovedkirken for fastlandsbefolkningen i Fore og Meløy menighet.

Rundt kirken ligger Fore gamle gravgård, og på andre siden av elven Fore nye gravgård.