Meløy kirke


Meløy kirke, eller "Meløykatedralen" feiret sitt 125-årsjubileum i 1992. 

Dagens kirke ble altså innviet i 1867. Det foreligger imidlertid relativt sikre opplysninger om at det har vært kirkebygg på Meløy helt tilbake til ca 1430, så her er det en lang historie.

Kirken var eneste kirke og dermed hovedkirke for Meløy kommune frem til i 1909, da Fore kapell ble innviet. På en kirkesøndag kunne det være så mange som 700 mennesker til stede. De kom fra alle kanter av kommunen, og brukte båt for å komme seg til kirken. 

Etter hvert som samfunnet og kommunikasjonene har endret seg, har det blitt færre som bruker kirken, og i dag er den i hovedsak kirke for beboerne på Meløya. Men den har fortsatt en sterk posisjon blant Meløys innbyggere, og regnes fortsatt som hovedkirken.