Informasjon


Orientering om dåpen

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.

Velg kirke og to datoer der det er ledig plass.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging selv om dere har oppdatert barnets fødselsnummer.

Opplysningene vi samler inn i sammenheng med dåpen vil kun bli benyttet for oppfølging av dåpen. Dette gjelder i hovedsak trosopplæringtiltak til barnet er fylt 18 år. Ønsker dere ikke dette må dere ta kontakt med menigheten.