Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2009 klipp>Andakt: Juleglede

Andakt: Juleglede

Juleandakt av Ola Tulluan, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband
2009-12-24
«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

Bibeltekst: Lukas 2, 25-32

 

I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»
Julen er en gledesfest. Engelen sa til hyrdene på Betlehemsmarken: ”Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket” (Luk.2,10).
Det er mye å glede seg over i julen – for både store og små. Julegaver og mye god mat, og fellesskap med familie og venner.
Vi kunne sikkert greid oss med mindre av både mat og festivitas. Men ingen skal ta fra oss gleden over å ha litt ekstra i julen og glede oss sammen med våre.
Men allikevel, den gleden som engelen forkynte for hyrdene, var av et annet slag. Simeon i tempelet hadde skjønt hva det dreide seg om: En glede så stor at den overskygget alt. ”Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik du har lovet” (v.29). Så oppglødd var han!
Hva slags glede er det snakk om? Hva består den i? Gleden var knyttet til barnet Jesus, forstår vi.
Det står at Simeon tok ham i armene sine – et lite menneske av kjøtt og blod. Våre fedre formulerte det slik: Han var sant menneske!
Han var som deg og meg å se til.

Samtidig var han sann Gud!
Det går som en rød tråd gjennom Bibelen: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh.3,16).
”Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår” (Gal.4,4-5).
Engelen sa til hyrdene: ”I dag er det født dere en Frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad” (Luk.2,11).
Sant menneske var han, vår representant. Guds Sønn var han, gitt til vår frelse. Slik måtte det være for at en fullkommen forsoning skulle komme i stand. Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv (2.Kor.5,19).
Hvorfor kunne Simeon i glede si: ”Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred?”  Han svarer selv på det: ”Mine øyne har sett din frelse!” (v.30). Han hadde sett inn i den virkelige juleglede. Da ble han fylt av en glede og fortrøstning som bar ham bak dette livet. Det var hans måte å si det på: Det var nok det som Jesus gjorde!
Sannelig, vår Gud er en forsonet Gud!
Hvem er denne gleden for?
”Du har beredt den for alle folks åsyn”, sa Simeon. ”Et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel” (v.31-32). ”En glede for alt folket”, sa engelen til hyrdene (Luk.2,10).
Med andre ord. Denne gleden er for alle folk! Den er for Guds eget folk, Israel. Den er for vårt eget folk. Den er for deg og meg. Den er for alle folk, også for dem som ennå ikke har hørt om Jesus.
Derfor har juleevangeliet et misjonsperspektiv over seg som vi ikke skal glemme midt i alt vi steller med i julen. Når vi synger julen inn i takknemlighet og glede over frelseren som ble født, må det også klinge med at det fremdeles er stammer og folk som ikke har fått frelseslyset åpenbart, fordi Jesu navn er ukjent blant dem.

Derfor kommer julen til oss med et dobbelt kall:
For det første:
”Kom, la min sjel dog finne Sin rette gledesstund, At Du er født her inne I hjertes dype grunn”
For det andre:
”Del med dem som går i mørke Alt hva Kristus har å gi. Bring Guds Ord til hele verden! Bare det kan gjøre fri” 

Med ønske om en velsignet julehøytid!

 

 

Powered by Cornerstone