Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2009 klipp>God gammel årgang

God gammel årgang

2009-03-24

 

God gammel årgang er jo et kjent begrep.
Kan vi si det samme om vårt menighetsblad, som nå er inne i sin 50. årgang.
På forsiden her ser vi faksimile av menighetsbladets første forside.
Inne i bladet kan vi lese under overskriften Meløy menighetsblad:
”Enda et blad vil se innom ditt hjem, ikke for å virke påtrengende, men for å fortelle deg at det er til. Bladet har i mange år vært
ønsket, og det har ofte vært talt om et blad for våre menigheter. Et bindeledd mellom oss som bor såpass spredt, skulle vel ha noe for seg. Gode kommunikasjoner gjør nok at vi kommer fort og godt fram, men samværet blir det vel ikke tid til.
Kirketuren er blitt borte, den som slektene før oss satte så høyt. Da ble håndtrykk vekslet, og slektskunnskapen fikk ikke dø hen.
Dette vesle bladet ønsker å være det håndtrykk som mange savner, og det vil gi leserne et utsnitt av det arbeid og det liv som finnes i våre menigheter.
Vi ønsker også at vår viten om fedrenes liv
skulle bli større. Slekters gang må bindes sammen så vi kan følge vår kristne arv gjennom tidene.
Meløyfolk rundt i landet ellers vil vel også sikkert finne glede i å veksle håndtrykk i spaltene.
Utgiverne”.
 
”Når nå Meløy menighetsblad er et faktum, skyldes det ikke minst formannen i Glomfjord menighetsråd, Harald Breivik. Det var han som tok opp saken på et felles menighetsrådsmøte for Meløy, Fore og Glomfjord 4. januar d.å.
Det ble enstemmig vedtatt av menighetsrådene at man nå skulle starte et menighetsblad for Meløy. Kallskapellan Krabberød ble valgt til redaktør for året 1960 med støtte av en komité som består av soknepresten, fru Veiset, Meløy, lærer Peder Reinholdsen, Neverdal og lærer Lars Aasbø, Glomfjord. Det er ikke lite av praktiske ting som må ordnes før et blad kan se dagens lys. Dette har lærer Breivik tatt seg av og ordnet på en utmerket måte”.
 
Da det første menighetsbladet så dagens lys i mars 1960 var det på 4 sider og det var meningen at det skulle komme ut månedlig.
Frivillig minstekontingent den gang var på kr.4,00
 
Bladets størrelse og lay out har gjennom årene forandret seg mye, til slik det er i dag med 12 sider og 5 nummer i året.
 
Julen 2008 hadde vi det første nummer i farger. Kostnaden med å trykke i farger er det doble av det det koster å trykke i sort/hvitt, men du verden så finere det blir.
Vi legger litt om på annonsesiden og håper at det, sammen med økte abonnementsinntekter, gjør at vi kan fort-
 sette med bladet i farger.
 
I 1960 hadde de følgende ønske: ”La det nå rent hagle av artikler over redaktøren, slik at den egentlige vansken hans ikke blir å få stoff til bladet, men å velge det beste”. DETTE GJELDER FORTSATT.
 
Powered by Cornerstone