Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2009 klipp>Fra prestens skrivebord

Fra prestens skrivebord

2009-06-30

 Forrige gang jeg satt ved skrivebordet og skrev, gjorde jeg det i forkant av en etter-utdanningstid.

Jeg skulle til Oslo og ta noe som kaltes pastoral klinisk utdannelse. Så nå kan jeg gi et innblikk for dere lesere hva dette var for noe spennende.
        
På mange måter handlet hele etterutdanningen om å ta på alvor to typer dokumenter. Dokument virker litt formelt, men her utgjør et ordspill. Derfor beholder jeg ordet. Det handlet om to typer dokumenter; Det hellige og levende dokument. For å ta det første; det hellige dokument er Bibelen. Vi ville nok sagt Den hellige skrift. Som prest jobber jeg mye med Bibelen og prøver etter beste evne å tolke dens ord og historier på en måte som gjør det relevant for meg selv og dem som kommer til andakter og gudstjenester. Det kan være enkelt og så vanskelig å tolke Bibelen. Noen ganger blir Ordet talende til meg, andre ganger ikke fullt så mye. Når Ordet er talende og ikke er sjeldent tilfeldig, for det henger ofte sammen med det andre dokumentet; det levende dokument, altså ditt og mitt liv. Det andre dokumentet er det levende dokument, altså mitt levde liv. Her gjaldt det å bli mer kjent med seg selv, sin historie og hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, mente det jeg mente, hvorfor jeg var stille når jeg var stille og hvorfor jeg sa noe når jeg sa noe. Dette er viktig å vite for den som er sjelesørger, fordi en god sjelesørger kjenner også godt til sitt eget liv. Det gjør det også lettere å vite når Ordet er tiltalelende og ikke, når engasjementet i å lytte til andres livshistorie er der og når det ikke er der.
Disse to dokumentene ble oppsummert i følgende setning; ”Du hører med to ører, men lytter med livet du har levd” Ørene registrerer stemmen, men tolkningen ligger mye i livet som er levd, inkludert hvordan Bibelen er tolket. For også det henger sammen med livet som er levd. Det er neppe slik bare for meg. Jeg tror det gjelder for samtlige kristne. Det går an å ramle av en andakt, men det er ikke viktig å vite hvorfor det skjedde og være ærlig på det. Det er vel og bra å lytte engasjert til andres livshistorie, men desto viktigere å vite hvorfor engasjementet er der. I det hele tatt handler det om å ta det hellige dokument og de levende dokumenter på alvor; Bibelen, seg selv og andre på alvor.
 
Hans Jørgen
 
Powered by Cornerstone