Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2010 Klipp>Fra prestens skrivebord

Fra prestens skrivebord

01.05.2010
2010-06-24

I de siste ukene har vi som jobber i kirken hørt mye om trosopplæring.

Vi, Den norske kirke, har nemlig fått en ny plan for trosopplæring. Planen har navnet ”Gud gir – vi deler” og erstatter Planen for dåpsopplæring fra 1991.

Denne nye planen skal nå omsettes i de enkelte menighetene, også her hos oss. Både mulighetene og forventningene er mangfoldige og store. Og jeg satt mer enn en gang igjen med følelsen av at forventningene er altfor store for oss med de ressursene vi har til rådighet. Og da er det lett å miste motet.Men kanskje drømmene må være store slik at vi har noe å strekke oss etter.

Jeg har ofte hørt at barna er vår fremtid. Det er visst ikke galt, men vi lever ikke i fremtiden, vi lever nå. Og den nye trosopplæringsplanen bygger på det. Barna er ikke bare vår fremtid, de er først og fremst vår nåtid. De er blant oss nå i dag. Og det er i dag vi kan og skal dele troen med dem. Og det betyr ikke bare at vi voksne forteller barna hva troen er. Kanskje barna vet det allerede og kan vise oss voksne hvordan vi kan leve vår tro. For eksempel når barna har lærtseg å synge bordvers og nå får hele familien til å synge for maten, hver dag. Eller når vi feirer familiegudstjeneste og de voksne tørr å være med på bevegelsesangene fordi barna er med og viser dem at det er greit.

Jesus fortalte mange lignelser om himmelriket. Forventningene til himmelriket var også veldig store: himmelrike skulle romme hele verdens mangfold. Det er det store målet. Men Jesus sammenligner himmelriket ikke med noe stort. Tvert imot. I Matteus 13, 31+32 tar han noe av det minste han kan finne for seg, et sennepsfrø. Selv om et sennepsfrø er så liten at man lett kan overse eller miste det, så er det virkelig. Det kan ligge i min hånd. Og hele himmelrike er allerede tilstedet i dette lille vi har i hånden. Men samtidig ligger mulighetene der, mulighetene til utvikling ogvekst. Hvis vi bare tørr å plante frøet og å stelle det, kan det vokse seg stort.

Og slik er det vel også med trosopplæringen. Vi drømmer om det store. Og det er viktig å holde fast i drømmene og forfølge dem. Hvordan ellers skal de bli virkelighet? Men mens vi drømmer om fremtiden må vi ikke glemme å leve i nåtiden, med den virkeligheten vi har. La oss ikke tenke smått om det vi har nå. Det er der mulighetene ligger.

Simone

Powered by Cornerstone