Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2010 Klipp>Sørbygdens Misjonsforening jubilerer.

Sørbygdens Misjonsforening jubilerer.

Flere artikeler under menighetsblad 2010
2010-09-17
28.juni i år ble Misjonsforeningen på Halsa feiret med gudstjeneste og påfølgende kirkekaffe. Sørbygdens kvinneforening har da bestått i 150 år og var

Meløy Misjonsforeningble stiftet allerede i 1852, men med datidens kommunikasjoner ble det snart funnet hensiktmessig å dele distriktet opp i mindre enheter, og Sørbygdens kvinneforening, som omfattet en mindre del kommunen, ble stiftet i 1860. Første formann var Edel Hagen Fondalfra Holandsfjord.

Nåværende formann er Perly Angelfra Halsa. Hun har sittet i 5 år nå, men har lang fartstid som aktiv i annet menighetsarbeid, bla. som kasserer.

Mange ildsjeler har vært drivkraft i stedets misjonsarbeid, og atskillige titusener er samlet inn og sendt ut til misjonsmarkene i årenes løp. Som en kuriositet kan det nevnes at første bidrag fra Meløy Misjonsforening beløp seg til 7,51 spesidaler. Det var i 1854.
Misjon er ikke avleggs.
I anledning 150-års jubileet hadde menigheten besøk av Sølvi Rødsandsom er bosatt i Bodø og representerer NMS regionen i nord. Hun presiserte i sin tale de prinsipper som misjonen i store trekk arbeider etter: Det er de tre B-er som står for Budskap, Bistand ogBygning.
Det er langt på vei det samme som gjøres av andre humanitære organisasjoner. Men da må man ta med i regnskapet at Budskapet ikke har samme tyngde hos alle.
Med flere eksempler fra eget liv, kunne hun illustrere at nettopp budskapet om Kristus kunnevære det mestettertraktede, og det i samfunn hvor de ellers manglet mye annet til livets opphold.
Utrolig nok er det den delen vi holder bak ryggen og ikke vil vise fram i møtet med nye mennesker
Birger Bentzen, forrettende prest og en venn av misjonen, minnet i sin hilsen avdøde Ragna Hermannsen med ett minutts stillhet. Hun hadde vært en sentral skikkelse i alt kirkelig og humanitært arbeid i kirkesammenheng. Hennes etterfølger blir vanskelig å finne.
Einar Torset, aldrende misjonsvenn, men  med ungt sinn, tok et historisk tilbakeblikk hvor han fortalte om foreningens tilblivelse og mange forandringer i årenes løp. Underlig å tenke på at lange avstander ble tilbakelagt til fots eller i robåt. Det var viktig å nå fram til kvartalsmøtene som ble holdt i private hjem fire ganger i året.
Nå kan man kjøre fra dør til dør og samles i egnede lokaler som kirker og bedehus.
Flere av de tilstedeværende kom med hilsener og takksigelser for å ha fått lov å vokse opp med misjonstanken levende. Det gir nemlig mye tilbake det å gi til misjonen.
Titusen seks hundre nye misjonskroner ble samlet inn på dette kvartalsmøtet, og de godt voksne deltakerne kunne forlate lokalet, fornøyde, men med et visst vemod med tanke på etterveksten.

Åshild Hammer Ursin

Powered by Cornerstone