Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2004 klipp>Kirkegårdskonsulenten på Befaring i Meløy

Kirkegårdskonsulenten på Befaring i Meløy

2011-05-03

Kirkegårdskonsulenten på Befaring i MeløyFoto: Gka

Under sitt besøk i Meløy var konsulenten innom seks kirkegårder. Han hadde følgende kommentarer.

Øysund kirkegård.

Det bør plante en rammeplanting som kan virke skjermende for uvær.

Reipå kirkegård (gammel og ny)

Området ved kirkens og kirkegårdens hovedatkomst er ikke representativt. Driftsbygningen er plassert i området og det lagres en del utstyr der. Hele driftsavdelingen (bygninger og utvendig driftsplass) bør flyttes til et område i sørøstre hjørne av den nye kirkegården der  det er egen adkomst. Terrenget på den gamle delen bør planeres og betongramme ved kirkeinngang sør bør fjernes.

Osa kirkegård

Det minker med gravplass på den nyeste delen av kirkegården og en bør tilrettelegge mer areal. Den eldste delen av anlegget ligger tiol rette for gjenbruk, men det vil være usikkert hvor stor kapasiteten vil bli. Under alle omstendigheter bør denne delen omreguleres for videre bruk.

Samtidig bør det erverves areal til utvidelse av kirkegården i forlengelsen av det nyeste gravfeltet og anlegget bygges ut. Samtidig bør det opparbeides noen parkeringsplasser til besøkende. Gjerdet omkring kirkegårdsanlegget er ikke egnet for formålet. Det kan ikke sies å ha den førnødne verdighet. Det bør altså fornyes og en bør dertil plante en grenseplanting mot bilveg. Det ser ut til at blåleddved er en brukbar plante på stedet. Den kan også erstatte eksisterende sibirertebusk som visstnok ikke svarer til forventningene.

 Halsa nye kirkegård

Under bygging av kirkegårdsgjerdet bør en sørge for at servicebygning og kirkegårdens driftsplass blir liggende utenfor kirkegårdsgjerdet. Det er behov for avskjerming av driftsplassen i forhold til kontorbygningen.

Kirkegården bør deles noe opp. Der det nå står spredte syriner bør en plante blåleddved i en rekke, dog med en del åpninger, slik at en ikke mister kontakten med øverste del av kirkegården.

I tillegg bør det plantes langs øvre grense mot nabo. Grupper av søtmispel, bogespirea og syrin. I tillegg bør det plantes en del enkelttrær på gravfeltene. Det kan være rogn eller asal.

 Halsa gamle kirkegård

Kirkegården er omkranset av tett og meget høy granplanting på tre sider. Under alle omstendigheter bør en ta bort de minste, de skadde og de døde trærne i disse trerekkene. Dessuten bør trærne stammes opp så mye at det er mulig å gå opprett under kronene.

For å gjennomføre de tiltak som kirkegårdskonsulenten foreslå trenger vi midler. Bare innkjøp av planter og jord vil beløpe seg på 10-tusen kroner. På Osa vil en omregulering av den gamle delen nok komme på 50 til 100 tusen kroner. Dette er ikke det største problemet, men den motstanden det er for å ta i bruk slettede graver og gjenbruke graver. 

Utvidelsen av Osa kirkegård vil koste mellom 6 og 10 tusen kroner pr grav, så det må avsettes minst 2 millioner for første byggetrinn. Kommunen er ansvarlig for erverv av grunn og for å stille midler til disposisjon for en eventuell utvidelse. Den kirkelige administrasjon er arnsvarlig for planlegging og opparbeiding av arealene.

Kirkevergen.

Powered by Cornerstone