Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2004 klipp>Konfirmantåret 2004-05

Konfirmantåret 2004-05

2010-12-01

Konfirmantåret 2004-05Det er en svært oversiktlig konfirmantgruppe på Meløya. Og det er mye lettere å undervise fem enn 47. Fra v. Iselin Marie Tostrup, Brita Kjerpeseth Omnes, Olav Jakob Tveit, Hans-Einar Wiik, Tarjei Angell Olsen og Steinar Johan Meløysund .

Det har ikke lykkes å få ny kateket etter Per Anton Johansen. Ansvaret for konfirmantopplegget har sokneprest og kapellan sammen. Tallet på konfirmanter er i år 82. Dette er mange konfirmanter og naturligvis en stor utfordring.

           Alle tre menighetene har i høst hatt konfirmantfester med god oppslutning. På konfirmantfesten viste soknepresten lysbilder fra Nepal. Han har vært der og laget et konfirmantopplegg for Kirkens Nødhjelp. Bildene viser den store forskjellen mellom hinduisme og kristendom, og hvor mye vi har å takke for i Norge. Bildene var også en forberedelse til fasteaksjonen som blir i uken før palmesøndag, der konfirmantene har som tjenesteoppgave å gå rundt å samle inn penger til verdens fattige.

På konfirmantfesten orienterte soknepresten  om planene for konfirmantåret, der han blant annet fortalte at undervisningen blir for det meste lagt til kirkene på lørdag, fra kl. 10-15. Kirkerommet fungerer godt som lokale både for å motta kunnskap og opplevelse. Mange av ungdommene har  hatt liten kontakt med sin egen kirke. Konfirmasjonsåret er en gylden anledning til å knytte den kontakten på nytt. Og vi opplever at konfirmantene er interessert i og opptatt av sin egen religion og den kristne arven. På storsamlingene bruker vi alltid også å ha en eller flere gjester som kan fortelleog vi spiser  sammen.

Det er svært effektivt med storsamlinger. En storsamling med alle i nordre Meløy i Fore kirke tilsvarer ni dobbelttimer, dersom en delte gruppen i tre.

Glomfjord og Halsa har storsamlinger sammen, enten i Glomfjord eller Halsa kirke. For de 5 konfirmantene på Meløya er der egne samlinger på torsdag ettermiddag og kveld.

Etter jul blir der leir i Jäckvik i Sverige. Dette bruker å være populært. Blant annet er her Sveriges lengste skitrekk. Og kapellet i Jäckvik er bare en opplevelse.

Noen har reagert på at de må betale så mye som kr. 800,- pr. konfirmant. Men dette er  for å dekke utgiftene, særlig til leiren. Bare bussene koster kr. 35 000 og  leirstedet koster kr. 30 000. Så kommer utgiftene til maten i tillegg.

 Når prisen til leiren er blitt så høy,  kan det være at i vinter er siste året med leir i Sverige. Der fins mange leirsteder i Norge som er  nærmere og billigere.

Vi håper på et godt konfirmantår.  Og vi håper på god oppslutning om gudstjenestene, der vi vil prøve å legge forholdene godt til rette for å bruke konfirmantene.

OJT.

Powered by Cornerstone