Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetsblad>Mblad 2006 klipp>Fire år for menighet og kirke.
Fire år for menighet og kirke.Arnt-Magnar Skogheim og Daglig leder på juleavslutningen for det ”gamle” fellesrådet.

Fire år for menighet og kirke.

2008-12-03

 

Fire år går fort, nå er det nye menighetsråd som har overtatt styringen av de forskjellige menighetene i Meløy kommune. Det er spennende å se at så mange nye medlemmer har ønsket og stille på list for så og bli valgt inn.
       Jeg var en av de som ikke hadde sett på kirken som mitt arbeidsområde, men valgte likevel å si ja til å stå på listen for vel fire år siden.
       Som barn ble jeg som de aller fleste barn oppdratt til å gå i kirken på søndag, ja jeg gikk i kirken også i min ungdomstid selv om det var lenge mellom hver gang.
Jeg var 12 år da Halsa kirke i 1960 ble innvidd, og vi var mange barn og ungdommer som var faste deltakere på Yngres, et tiltak som var populært på den tiden.
Nå har jeg i fire år, sammen med menighetsrådets medlemmer, varamedlemmer og trofaste menighetsarbeidere, fått muligheten til å arbeide, planlegge og bestemme innenfor Halsa menighet. Det har vært både utfordrende og spennende, men med så mange hjelpere har det blitt en fin opplevelse.
For meg er kirken et hus som må være åpen for alle, noe som jeg mener blir utrolig viktig i fremtiden. Derfor er jeg en av mange som er motstander av skille mellom stat og kirke. Jeg mener at et skille mellom stat og kirke vil kunne gi en kirke hvor vi blir mer opptatt av å kreve inn penger enn å bevare den gode folkekirken hvor alle er velkomne. Jeg har dessverre møtt mennesker i denne fireårsperioden som har spurt meg om de er velkommen i kirken.
Vi har hatt et godt samarbeide med Frikirken som har ført til at vi møtes en gang i året til felles gudstjeneste og et felles møte hvor vi har drøftet samarbeide for å nå et felles mål. Dette samarbeide håper jeg kan utvikles til noe mer, spesielt med tanke på barne- og ungdomsarbeide hvor det må være ønskelig å ansette en barne- og ungdomsmedarbeider i Søndre Meløy.
Det er spesielt hyggelig å lese årsmelding fra diakonimedarbeideren og de som arbeider med barnekor/ babysang. Det er et meget godt arbeide som blir utført innen disse områdene. Barn og ungdom er vår framtid, og vi må arbeide for at de skal få trygge og gode oppvekstmiljø.
Jeg har også vært medlem av kirkelig fellesråd, som er det øverste kirkelige organ i Meløy, og som har ansvar for kirker, gravgårder og personell.
Som alle vet er god økonomi en viktig forutsetning for å kunne vedlikeholde kirkebygg, gravgårder og arbeide aktivt ute i menighetene. Vi bor i en kommune hvor det er politisk vilje til å bevilge penger til vedlikehold av kirkebygg, og vi har en meget dyktig kirke administrasjon med en kirkeverge som har vært villig til å tenke nytt og utradisjonelt for å oppnå nye mål.
Det er også viktig at vi får opprustet og stelt alle gravgårder i Meløy slik at det er en fin opplevelse å besøke en gravplass.
Det er vel slik at de aller fleste av oss har et forhold til kirken, og det har vi merket godt i de fire årene vi har vært i Halsa menighetsråd. Bedrifter og lokalbefolkning har stilt velvillig opp når oppgavene skulle løses. Derfor ønsker jeg å takke alle som har stilt opp for kirken i de fire årene vi har styrt, og jeg ønsker de nye menighetsrådene lykke til i de neste fire årene.
Arnt-M
 
Powered by Cornerstone